FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Temamøde om håndtering af risici ved brug af imprægneringsprodukter

19-10-2017
Det sker jævnligt, at personer bliver syge af at indånde giftige imprægneringsprodukter privat eller på jobbet. Det kan blandt andet skyldes, at produkternes mærkning og brugsanvisning er utilstrækkelig. En ny testmetode kan lette arbejdet med at teste den effekt, produkterne kan have på helbredet, hvis man indånder dem. Hør mere om dette på temamødet den 23. november 2017.

Håndværker maler. Foto: Colourbox
Overflader som gulve og fliser bliver ind imellem imprægneret for blandt andet at gøre overfladen mere slidstærk og beskytte den mod snavs. Foto: Colourbox

Af Kirsten Rydahl

Både ansatte og privatpersoner får ind imellem akutte problemer med vejrtrækningen i forbindelse med, at de imprægnerer fx gulve, fliser, møbler eller vinduer. Generne opstår ofte, fordi de ikke følger brugsanvisningen og derfor kommer til at indånde imprægnering, mens de påfører produktet. Men brugsanvisningen er ikke altid tilstrækkeligt til at beskytte brugeren af produktet.

Mangelfuld brugsanvisning

Imprægneringsprodukter består af en cocktail af kemiske stoffer. Selvom alle stofferne i et produkt hver for sig er uskadelige at indånde, så kan blandingen af dem have en skadelig effekt.

Ifølge EU’s lovgivning vedrørende klassificering, mærkning og emballering af kemikalier CLP skal det vurderes om der er potentiel risiko for, at der er en synergistisk effekt mellem stofferne i blandingen – at de i samspil kan få en anden måske skadelig kemisk effekt. Hvis producenterne ikke er opmærksomme på, at cocktailen i imprægneringen har en skadelig effekt, vil produktet ofte være mærket forkert.

I praksis betyder det, at mærkning og brugsanvisning for et imprægneringsmiddel muligvis ikke tager tilstrækkeligt højde for de skadelige effekter, der kan være ved at indånde produktet. Producenter og forbrugere har derfor svært ved at vurdere forskellen på skadelige og ikke-skadelige produkter.

Test uden brug af forsøgsdyr

Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet en ny metode til at teste, om et imprægneringsprodukt har en skadelig effekt, hvis man fx indånder det i arbejdsmiljøet.

Metoden tester, om produktet vil skade eller ødelægge den væske, der dækker lungernes indvendige overflade (lungesurfaktanten). Væsken sørger for, at overfladespændingen i lungerne falder, så de ikke klapper sammen, når man trækker vejret. Så lungerne skal have en lav overfladespænding for at fungere. Testen udføres uden brug af forsøgsdyr, og NFA arbejder på at få metoden godkendt som alternativ til de gængse test på forsøgsdyr.

Dette temamøde omhandler både håndtering af imprægneringsprodukter i arbejdsmiljøet, den nye testmetode og de udfordringer, som reguleringen af imprægneringsprodukter står over for.

Målgruppen er fagpersoner, men alle er velkomne

Alle interesserede er velkomne. Temamødet henvender sig dog især til medarbejdere fra relevante myndigheder, rådgivere, virksomheder, organisationer samt andre med interesse for arbejde med imprægneringsprodukter eller sprayprodukter.

Program for temamødet

10.00 Kort intro
 v. Ulla Vogel, professor på NFA

10.05  Helbredsmæssige risici ved at arbejde med imprægneringsprodukter
 Introduktion til faldgruber ved arbejde med imprægneringsprodukter og eksempler på dem inklusiv de helbredsmæssige effekter for medarbejderne.
v. Niels Ebbehøj, overlæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

10.20  Alternativ metode til at vurdere stoffers akutte giftighed ved indånding
 Overblik over hvordan man i dag tester akut giftighed ved indånding af kemiske stoffer, og præsentation af en ny metode til at teste kemiske stoffer som fx imprægneringsprodukter uden brug af forsøgsdyr.
 v. Jorid Birkelund Sørli, post doc på NFA

10.45  Imprægneringsprodukter og EU’s kemikalielovgivning, CLP og REACH
 Introduktion til den gældende lovgivning, og hvad der gør det vanskeligt at regulere på området. Kort gennemgang af EU’s strategi for regulering af fluorstoffer og effekt på regulering af imprægneringsprodukter, som indeholder fluorstoffer.
v. Toke Winther, AC-tekniker hos Miljøstyrelsen

11.00  Spørgsmål og diskussion

11.30  Tak for i dag

Tid og sted

  • Tid: Torsdag den 23. november 2017 kl. 10.00-11.30 
  • Sted: Auditoriet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø

Læs mere om Dansk Center for Nanosikkerhed på www.nanosikkerhed.nu

Yderligere oplysninger

Post doc Jorid Birkelund Sørli og professor Ulla Vogel, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her