FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Temamøde om værnemidler og sikkert arbejde med nanomaterialer

21-02-2017
Adgang til viden om tekniske og personlige værnemidlers evne til at beskytte mod udsættelse for nanomaterialer er vigtig, for at virksomheder kan skabe en sikker arbejdsplads. Hør mere om dette på Dansk Center for Nanosikkerheds temamøde den 28. marts 2017.


Forskere er i fuld gang med at undersøge, hvor godt kendte værnemidler beskytter mod nanomaterialer. Foto: Mikkel Østergaard

Af Kirsten Rydahl

Nanomaterialer bliver i stigende grad produceret og anvendt i forskellige produkter på grund af de særlige egenskaber, som opstår, når partiklerne opnår nanostørrelse. Det er dokumenteret, at nogle nanomaterialer kan have en skadelig effekt på mus, hvis de får partiklerne ned i lungerne.

Det er derfor vigtigt, at danske virksomheder finder ud af, om de stoffer og materialer, de anvender eller ønsker at anvende, indeholder nanomaterialer, som kan skade medarbejdernes helbred og i givet fald forebygger, at medarbejderne bliver udsat for dem i arbejdsmiljøet.

Første skridt i forebyggelsen er at fjerne det farlige stof eller materiale. Hvis det ikke er muligt, må virksomheden finde en egnet teknisk løsning eller tilpasse arbejdet, så medarbejderne ikke bliver udsat for et farligt nanomateriale i arbejdsmiljøet. Sidste mulighed er at pålægge medarbejderne at anvende egnede personlige værnemidler.

Der har hidtil været stor usikkerhed om, hvor godt kendte værnemidler beskytter mod nanomaterialer. Ny viden fra EU-finansierede projekter begynder at afklare dette spørgsmål og implementere denne viden i værktøjer til risikovurdering.

Sikkert arbejde med nanomaterialer

Som en del af Dansk Center for Nanosikkerhed har Teknologisk Institut netop færdiggjort en undersøgelse af danske industrivirksomheders brug af nanomaterialer og deres viden om og nuværende anvendelse af værnemidler. På dette temamøde fortæller vi, hvad undersøgelsen har vist.

Wouter Fransman fra den uafhængige, hollandske forskningsinstitution TNO har deltaget i en række nationale og europæiske projekter, hvor han har været med til at opbygge et databibliotek om, hvor effektive de tekniske løsninger og personlige værnemidler reelt er til at mindske påvirkningen for bl.a. nanomaterialer i arbejdsmiljøet.

Forskere fra Dansk Center for Nanosikkerhed trækker blandt andet på denne viden. De  bruger fx databiblioteket til at identificere, hvilke typer værnemidler, som kan beskytte medarbejderne tilstrækkeligt mod udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet.

Målgruppen er fagpersoner, men alle er velkomne

Alle interesserede er velkomne. Temamødet henvender sig dog især til medarbejdere fra relevante myndigheder, rådgivere, virksomheder, organisationer samt andre med interesse for identifikation, karakterisering og regulering af nanomaterialer.

Program for temamødet

Bemærk at den ene af præsentationerne vil foregå på engelsk.

10.00 Velkomst og kort intro til dagens tema
10.05 Danske industrivirksomheders brug af nanomaterialer
Eva-Carina Nørskov, faglig leder på Teknologisk Institut, vil give en karakteristik af danske industrivirksomheder og deres viden om og brug af værnemidler under arbejde med nanomaterialer. Resultaterne stammer fra en undersøgelse blandt 1.991 danske virksomheder fra 14 underbrancher i dansk industri, som Teknologisk Institut har gennemført som en del af Dansk Center for Nanosikkerhed.
10.20 Hjælp til virksomheder og leverandører
Signe Kofoed, konsulent i LO, og Jens Skovgaard Lauritsen, chefkonsulent i DA, præsenterer to faktaark, som Arbejdsmiljørådet har udarbejdet. Faktaarkene henvender sig henholdsvis til virksomheder og leverandører, og guider dem til en sikker håndtering af nanomaterialer i arbejdsmiljøet.
10.30 To what extent does engineered and personal protection equipment reduce exposure to manufactured nanomaterials in the work environment? - oplæg på engelsk
Wouter Fransman, seniorforsker på TNO fra Holland vil give et overblik over, hvor effektive forskellige typer tekniske foranstaltninger og personlige værnemidler er mod udsættelse for nanomaterialer. Resultaterne stammer fra en flerårig opsamling af viden fra den internationale litteratur og egne undersøgelser med en nylig opdatering specifikt for nanomaterialer i to forskningsprojekter, der er finansieret af EU’s 7. rammeprogram – SUN og GUIDEnano.
11.00 Eksempler på, hvordan oplysninger om værnemidlers effektivitet overfor nanomaterialer indgår i modelleret eksponeringsvurdering og risikohåndtering
Seniorforsker Keld Alstrup Jensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, vil give eksempler på, hvordan den nye viden om værnemidlers effektivitet kan anvendes til at forbedre eksponeringsvurderingen for nanomaterialer og risikohåndteringen ved hjælp af control-banding og kvantitative estimater af eksponeringer.
11.15 Spørgsmål og diskussion
11.30 Tak for i dag

 

Tid og sted

  • Tid: Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 10.00-11.30 
  • Sted: Auditoriet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Læs mere om Dansk Center for Nanosikkerhed på www.nanosikkerhed.nu

Yderligere oplysninger

Professor Ulla Vogel, NFA

23-03-2017
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her