FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Tiltrædelsesforelæsning om det kemiske arbejdsmiljø nu og i fremtiden

15-11-2017
Status og udfordringer for det kemiske arbejdsmiljø i Danmark og en mere proaktiv håndtering af det i fremtiden. Det er omdrejningspunktet for en tiltrædelsesforelæsning, som NFA’s nyudnævnte professor i kemisk arbejdsmiljø vil holde i København fredag den 24. november kl. 13-16.

Af Kirsten Rydahl

Efter mere end 10 års forskning med fuld fokus på nanoteknologi skal professor Keld Alstrup Jensen som nyudnævnt professor i kemisk arbejdsmiljø på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) fremover medvirke til at sætte fornyet fokus på kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. Forskningen vil især have fokus på

  • nye kemikalier i arbejdsmiljøet
  • udvikling og standardisering af relevante fysisk-kemiske analysemetoder
  • emissionstest og eksponeringsmålinger på arbejdspladserne
  • risikovurdering af udsættelse for kemiske stoffer i arbejdsmiljøet
  • udvikling og implementering af metoder og computermodeller, som kan understøtte kemikaliereguleringen og virksomheders innovations- og almene risikoledelse.

Vedvarende forskning i kemisk arbejdsmiljø vigtigt

Ifølge Keld Alstrup Jensen er det vigtigt at have en kontinuert forskning i kemisk arbejdsmiljø. Det understreger den forskning i tekniske nanomaterialer, som NFA har prioriteret siden 2005.

- På den måde kan NFA hurtigere bidrage med viden til regulering, vejledninger og specifikke metoder, som kan gøre det muligt at sikre det gode kemiske arbejdsmiljø, siger han.

Han mener samtidig også, at Danmark bør anvende et mere proaktivt system med ”horizon scanning” og kemisk risikovurdering som faste delelementer i en konkurrencedygtig håndtering af det kemiske arbejdsmiljø og innovation. Det vil han blandt andet komme ind på i sin tiltrædelsesforelæsning, hvor han også vil

  • give en status på det kemiske arbejdsmiljø i Danmark set fra NFA
  • komme med eksempler på konventionelle og nye udfordringer i det kemiske og nanoteknologiske arbejdsmiljø
  • give et indblik i, hvordan NFA’s forskning kan bidrage til forbedret regulering og standardisering af metoder til håndtering af det kemiske arbejdsmiljø
  • præsentere sin vision for et fremtidigt system til proaktiv risikoledelse af det kemiske arbejdsmiljø.

Tid og sted

Tiltrædelsesforelæsningen finder sted fredag den 24. november 2017 kl. 13-16 i auditoriet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø.

Forelæsningen foregår på dansk. Det er en offentlig forelæsning, og tilmelding er ikke nødvendig.

Program

13.00  Direktør Inger Schaumburg byder velkommen
13.15  Professor Keld Alstrup Jensen holder sin tiltrædelsesforelæsning
14.30  Reception med deltagelse af alle inviterede og øvrige gæster

Blå bog

Keld Alstrup Jensen er 51 år og efter 3 års ufaglært erhvervsarbejde indenfor mejeri, skovbrug og møbelindustri, uddannede han sig som mineralog og geokemiker ved Aarhus Universitet, som også involverede 3 måneders arbejde i en mine i Gabon, Centralafrika. Herefter arbejdede han knap to år som post doc og forsker ved University of Michigan i USA. I september 2000 skiftede han forskningsfelt og blev ansat som forsker i indeklimaafdelingen ved det daværende Arbejdsmiljøinstitut. I 2006 ledede han etableringen af nanotoksikologi og arbejdshygiejne som forskningsområde på NFA. Han har ledet flere nationale forskningsprojekter og deltaget som central partner i flere store EU-finansierede forskningsprojekter, herunder EU FP7-projektet NANoREG, som er det hidtil største europæiske projekt indenfor nanosikkerhed.

I 2016 vandt Keld Alstrup Jensen som leder af et stort internationalt konsortium en bevilling på 73 mio. kr. fra EU Horizon 2020 til forskningsprojektet ”caLIBRAte – A Next Generation Risk Governance Framework”, der afsluttes ultimo 2019. Konsortiet omfatter 24 forsknings- og interesseorganisationer og virksomheder fra EU-lande samt USA og Sydafrika. Han deltager derudover bl.a. også i europæiske standardiseringsprojekter samt i OECD’s Working Party on Manufactured Nanomaterials.

Se Keld Alstrup Jensens medarbejderside

Yderligere oplysninger

Professor Keld Alstrup Jensen, NFA

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her