FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

7 ting vi kan lære af den svenske byggebranche

14-02-2018
Et stort dansk-svensk forskningsprojekt har fundet frem til en række virkemidler og strategier i arbejdsmiljøet, der med fordel kan overføres fra Sverige til Danmark, særligt i byggebranchen.

Håndværker i gang på byggepladsen. Foto: Thomas Tolstrup
- Vi fundet 7 forhold, der har betydning for forskellen i ulykkesforekomst mellem Sverige og Danmark, hvor vi i Danmark med fordel kan lade os inspirere af svenskerne i særdeleshed i byggebranchen, siger Johnny Dyreborg, seniorforsker på NFA. Foto: Thomas Tolstrup.

Sverige har færre arbejdsulykker end danskerne. Det har vi vidst længe. I et nyt forskningsprojekt har man undersøgt forskellene på de to lande og fundet frem til 11 forhold på forskellige niveauer, der har betydning for forskellen i ulykkesforekomst mellem landene.  

- Det er ikke alle forhold man direkte kan gøre noget ved, eksempelvis virksomhedsstørrelse, ansættelsesvilkår samt forholdet mellem erhvervsskoler og praktikvirksomheder. Til gengæld har vi fundet 7 områder, hvor vi i Danmark med fordel kunne lade os inspirere af svenskerne i særdeleshed i byggebranchen, siger Johnny Dyreborg seniorforsker fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der har været med til at lave projektet.

Syv inspirationspunkter fra Sverige

1. Dialog frem for bøder og kontrol

Vægtningen af tilsynsstrategier er forskellig mellem det danske og det svenske system. Når det svenske arbejdstilsyn kommer på besøg på en virksomhed, lægger de mere vægt på dialog og på at hjælpe arbejdspladsen i gang med at løse problemerne selv frem for at kontrollere og udstede bøder. Mere dialog mellem den tilsynsførende og arbejdspladsen i Danmark vil sandsynligvis være et skridt i den rigtige retning, hvis samarbejdsviljen fra begge parter er til stede.

2. Krav om forebyggelse fra forsikringsselskaberne

Det svenske forsikringssystem har mere fokus på forebyggelse end det danske, og det er et område, hvor man antageligvis godt kunne overføre nogle af mekanismerne til det danske system. For eksempel ved at forsikringsselskaberne kommer til at spille en mere aktiv rolle i forhold til at stille krav til virksomhederne om forebyggelse.

3. Øge andelen af faglærte på byggepladserne

I Danmark er der en højere andel af ufaglærte på byggepladserne end i Sverige, og da ufaglærte rapporterer et højere antal ulykker end faglærte, kunne en enkel og logisk løsning være at tilbyde uddannelse til de folk, der arbejder inden for bygge og anlæg. Det vil dog ikke kunne løse den del af problemet, der handler om, at ufaglærte får de mere risikofyldte opgaver.

4. Udvikle en ledelsesstil med høj fokus på sikkerhed

Svenske ledere praktiserer en mere involverende ledelsesstil end de danske, samtidig er de mere bureaukratiske og har større fokus på at overholde gældende arbejdsmiljøregler og procedurer. Målrettet uddannelse i sikkerhedsledelse til ledere i byggebranchen vil derfor være et sted, man kan sætte ind.

5. Planlægning og involvering af medarbejdere

Planlægning er en vigtig faktor ikke bare for sikkerhed, men også for økonomi og produktivitet. Håndværkernes oplevelse af, hvorvidt det byggeri, de arbejdede på, var velplanlagt, adskilte sig markant mellem landene. Når håndværkerne blev involveret i planlægning og beslutningstagning, oplevede de en højere kvalitet i planlægningen. Det virker sandsynligt, at erfaringer fra dette område kan overføres fra Sverige til Danmark.

6. Forbedre samarbejdsforhold og kollegaskab

Overordnet finder man en mere positiv indstilling til samarbejde og godt kollegaskab i Sverige, og det har en betydning for sikkerhedsklima og adfærd. De forhold burde kunne overføres til Danmark fx via god ledelse og fokus på samarbejde.

7. Længerevarende ansættelser

Ansættelsesvilkår er en anden faktor, der ser ud til at have betydning. I Sverige har man flere længerevarende faste ansættelsesforhold. Det kan være med til at skabe en stærkere relation mellem ledere og medarbejdere og større engagement i forhold til sikkerhed, end mange kortvarige ansættelser i forskellige byggesjak. Derudover kan dårlig planlægning føre til et tidspres, så medarbejderne tænker mere på at blive færdige end på at arbejde sikkert.

Læs rapporten

Nielsen KJ, Törner M, Dyreborg J, Grill M, Grytnes R, Hansen CD, Kines P & Pousette A. Arbejdsulykker i Danmark og Sverige - Identificering af virkemidler og strategier, der kan overføres fra Sverige til Danmark, med særligt fokus på byggebranchen. Dansk Ramazzini Center, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest, Universitetsklinik, Herning, 2017.

Baggrund

Undersøgelsen "Arbejdsulykker i Danmark og Sverige. Identificering af virkemidler og strategier, der kan overføres fra Sverige til Danmark" er udført af forskere fra:

  • Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
  • Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Academy, Gøteborg.

Undersøgelsen blev udført i 2013-2016 og inddrog kvalitative og kvantitative delundersøgelser, registerkoblinger, spørgeskemaer, interview, observation og dokumentanalyser.

Undersøgelsen er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond og AFA Försäkring.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Johnny Dyreborg, NFA & psykolog og souschef Kent Jacob Nielsen, Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest, kent.nielsen@vest.rm.dk, 7843 3546

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her