FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Folk med hårdt fysisk arbejde er mere overbeviste om, at fysisk aktivitet kan øge smerter

19-02-2018
Beskæftigede med hårdt fysisk arbejde har den største frygt for, at bevægelse under smerter skal give flere smerter, sammenlignet med beskæftigede med stillesiddende og let arbejde. Det viser ny undersøgelse.

Foto: All Over Press
Graden af fysisk aktivitet i jobbet har betydning for vores frygt for, at bevægelse øger smerter, viser undersøgelsen. Foto: All Over Press 

Tekst: Sarah Kirkemoe Galán

Selv om man har ondt i ryggen og derfor bliver bekymret for at overanstrenge sig, får man det i de fleste tilfælde ikke bedre af at lægge sig på sofaen frem for at tage på arbejde. Alligevel kan sådanne situationer føre til frygt for, at aktivitet øger smerterne. Det kaldes i forskningen ”fear avoidance” (se boks). Begrebet beskriver overbevisninger og adfærd, som opstår, når man frygter, at fysisk aktivitet kan føre til smerte. Personer med et højt niveau af fear avoidance vil ofte undgå bestemte bevægelser af frygt for, at de gør smerterne værre eller gør skade på kroppen, og desuden kan de have tendens til at se tingene som værre, end de er.

Tidligere forskning har vist, at et højt niveau af fear avoidance kan øge risikoen for blandt andet inaktivitet og udvikling af kroniske smerter.

Samtidig peger undersøgelser på, at fysisk aktivitet kan være et brugbart redskab til at forebygge eller reducere et forhøjet niveau af fear avoidance. Der er dog forskel på karakteren af fysisk aktivitet, afhængig af hvor og hvornår den finder sted, og derfor har forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbejde med Institute of Sports and Sports Science og Institute of Technology, Karlsruhe, Germany undersøgt sammenhængen mellem beskæftigedes niveau af fear avoidance og deres niveau af fysisk aktivitet i henholdsvis arbejds- og fritiden.

Modsatrettet resultat

Undersøgelsen viser, at de beskæftigede, som er mest fysisk aktive i deres arbejde, har det højeste niveau af frygt for, at fysisk aktivitet kan føre til smerte. Lige omvendt forholder det sig hos dem, der er mest fysisk aktive i fritiden: De har det laveste niveau.

Frygten for, at bevægelse øger smerterne, er altså stigende, jo mere fysisk krævende ens arbejde er, og jo mindre fysisk aktiv man er i fritiden. Mønstret er det samme blandt smertefri personer og personer med ryglidelser, og skyldes derfor ikke i sig selv at nogle af personerne i undersøgelsen har smerter. Sidstnævnte har dog generelt et højere niveau af fear avoidance.

Mens tidligere undersøgelser har vist, at fysisk aktivitet kan bidrage til at reducere niveauet af fear avoidance, peger denne undersøgelse på, at det kun lader til at gælde fysisk aktivitet i fritiden. Forskerne bag undersøgelsen anbefaler derfor, at tiltag, som skal reducere fear avoidance, ikke kun fokuserer på fysisk aktivitet, men også på en forklaring af, hvad smerter i kroppen er et udtryk for, og hvorfor det er vigtigt at holde sig i gang - også på arbejdet.

Dybt forankrede overbevisninger

Forskerne peger også på, at undersøgelsens resultat formodentlig afspejler nogle negative overbevisninger om smerter og fysisk arbejde, som er dybt forankrede i befolkningen. Her kan kampagner være et relevant tiltag, siger professor på NFA Lars L. Andersen, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

- Undersøgelsen viser en klar forskel i niveauet af fear avoidance, afhængig af hvor hårdt fysisk arbejde folk har, og det er noget, man bør sætte ind over for. Der kan være nogle holdninger om, at man ikke bør arbejde, når man fx har ondt i ryggen. I mange tilfælde kan man godt arbejde, men der kan være brug for, at man snakker med sin leder om at justere arbejdsbyrden, så man ikke har det fysisk anstrengende arbejde de dage, hvor man har ondt i ryggen, eller at man får nogle bedre tekniske hjælpemidler. I forbindelse med Job & Krop-kampagnen (en flerårig kampagne om forebyggelse af smerter i muskler og led gennemført at Videncenter for Arbejdsmiljø) har vi set, at det er muligt at flytte offentligt ansattes holdninger til arbejde og smerter i en mere positiv retning, og jeg tror, at kampagner er vejen frem på dette område, eventuelt målrettet specifikke brancher med fysisk hårdt arbejde. På længere sigt kan det have potentiale til at hjælpe rigtig mange mennesker og mindske sygefraværet relateret til smerter i muskler og led, siger Lars L. Andersen.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på data fra spørgeskemaundersøgelsen Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte, NAK, 2010, hvor 10.427 beskæftigede lønmodtagere har svaret på spørgsmål om arbejde, livsstil og helbred.

I undersøgelsen har forskerne analyseret deltagernes svar på, hvor enige de er i følgende 2 udsagn:

”Fysisk aktivitet gør min smerte værre”

”Jeg burde ikke udføre mit normale arbejde med den smerte jeg har lige nu”

Læs den videnskabelige artikel

Tribian A, Vinstrup J, Sundstrup E, Jay K, Bös K & Andersen LL. Physical activity during work and leisure show contrasting associations with fear-avoidance beliefs: cross-sectional study among more than 10,000 wage earners of the general working population
Scandinavian Journal of Pain, 2018. [Epub ahead of print]. https://doi.org/10.1515/sjpain-2017-0136

Artiklen er frit tilgængeligt (Free access).

Læs også

Landsdækkende kampagne ændrede offentligt ansattes holdning til smerter på jobbet, Nyhed offentliggjort på nfa.dk.

Yderligere oplysninger

Professor Lars L. Andersen, NFA

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her