FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Fysisk krævende arbejde påvirker ældres helbred mere end yngres

13-02-2018
Er man ældre medarbejder og har fysisk krævende arbejde, er der en højere risiko for et forringet fremtidigt helbred. Samtidig ser det ud til, at særligt ældre kvinder mangler muligheder for at undgå udsættelse for fysisk krævende arbejde. Det viser resultater af et af et nyt studie.

Fysisk arbejde og alder

Artiklens resultater tyder på, at det er vigtigt at tilrettelægge det fysiske arbejde efter alder. Foto: Thomas Tolstrup.

Af Hanna Sigga Madslund

Fysisk krævende arbejdsstillinger, ensidigt gentaget arbejde og tunge løft på jobbet betyder, at ældre medarbejdere har en øget risiko for at få et signifikant dårligere (selvvurderet) helbred end yngre medarbejdere med samme type arbejde. Det viser resultater af et nyt studie udført af en gruppe forskere fra Danmark og Tyskland.

Forskerne har i undersøgelsen analyseret spørgeskemasvar fra 5.204 medarbejdere indsamlet med fem års mellemrum fra 1990 til 2005 for at undersøge, hvilken rolle medarbejdernes alder spiller for deres fremtidige selvvurderede helbred, når de har høje fysiske krav i arbejdet.

Netop selvvurderet helbred er en afgørende faktor, da man fra international forskning ved, at et dårligere selvvurderet helbred, hænger sammen med en større risiko for at blive syg og dø tidligere end normalt.

Arbejdet er ikke tilrettelagt efter alder

Resultaterne af studiet kan tyde på, at fysisk krævende arbejde i nogle mandsdominerede jobs, er tilrettelagt i forhold til de ansattes alder. Derimod ser det ikke ud til at forholde sig sådan i kvindedominerede jobs, som fx rengøring og ældrepleje. I kvindefagene er andelen med fysisk krævende arbejdsstillinger lige høj, uanset om man er yngre, midaldrende eller ældre (se faktaboksen nederst).

Forskerne peger på, at det er stadigt mere nødvendigt at have en dokumenteret viden om alderens betydning for arbejde og helbred. Det skyldes, at vi som befolkning bliver stadig ældre, og at der derfor er behov for, at flere ældre medarbejdere bliver længere på arbejdsmarkedet end tidligere.

Vigtigt at have dokumenteret viden på området

På den ene side forekommer resultaterne indlysende, da medarbejdere oppe i årene generelt har mindre muskelstyrke og kondition til at håndtere et fysisk krævende job end yngre. På den anden side er det stort set ikke undersøgt videnskabeligt:

-Vores viden om arbejde, alder og helbred er præget af mangelfuld forskning. Som det er i dag, bliver det fysiske arbejde ikke tilpasset folks alder i en række jobs, primært kvindejobs, og det er et problem, da dette studie viser, at ældre medarbejdere er særligt udsatte for at få et ringere selvvurderet helbred, når de har et fysisk krævende arbejde. Det bliver ekstra aktuelt, fordi samfundet har behov for, at flere bliver længere på arbejdsmarkedet, også i de fysisk krævende jobs, siger professor Andreas Holtermann fra NFA.

Folk i manuelle jobs skal holde til pensionsalderen

De medarbejdere, som forskerne fulgte, bestod af en gruppe af tilfældigt udvalgte danske lønmodtagere, som alle ved undersøgelsens start oplyste, at de havde et godt helbred:

-Artiklens resultater tyder på, at det er vigtigt at tilrettelægge det fysiske arbejde efter alder. Det er vigtigt, fordi medarbejdere i manuelle jobs med fysisk krævende arbejde skal have mulighed for at have et langt og godt arbejdsliv helt til pensionsalderen. Særligt kvinder med manuelt arbejde ser ud til at have et behov, siger Andreas Holtermann.

Hvad betyder selvvurderet helbred?

Talrige internationale forskningsresultater har vist, at et dårligt selvvurderet helbred forudsiger sygelighed og dødelighed. Selvvurderet helbred bliver målt med et enkelt spørgsmål:

  • ”Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred?”.  Svarmulighederne i studiet var: ”Meget godt- Godt - Middel -Dårligt- Meget dårligt”.
Fysisk krævende arbejdsstillinger ift. alder
Så mange oplyste i studiet, at de havde fysisk krævende arbejdsstillinger:

 

Mænd

  • 44 procent af de 18-32 årige
  • 30 procent af de 33-43 årige
  • 24 procent af de 44-59 årige

Kvinder

  • Ca. 30 procent af kvinderne i alle aldersgrupper

Studiet er foregået i et samarbejde

  • Arbejdsmiljøinstituttet – BAuA – Tyskland
  • Wuppertals Universitet, Tyskland
  • Københavns Universitet
  • Syddansk Universitet
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs den videnskabelige artikel

Burr H, Pohrt A, Rugulies R, Holtermann A, Hasselhorn HM. Does age modify the association between physical work demands and deterioration of self-rated general health? Scand J Work Environ Health. 2017;43(3):241–249, 2017. doi:10.5271/sjweh.3625

Yderligere oplysninger

Professor Andreas Holtermann, NFA.

Læs hele NFA's temanyhedsbrev om seniorer

Temanyhedsbrevet om seniorer på arbejdsmarkedet blev offentliggjort den 19. april 2018.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her