FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Gå-hjem-møde om hvordan vi skaber et sikkert og sundt arbejdsmiljø for unge

10-04-2018
Unge er en særligt udsat gruppe på det danske arbejdsmarked. Der er derfor brug for at hjælpe dem bedst muligt i gang med arbejdslivet og sikre deres arbejdsevne gennem hele arbejdslivet. Det er emnet for dette gå-hjem-møde som NFA afholder den 22. maj fra kl 14 – 16.30.

Unges arbejdsmiljø 

Kom og hør hvordan arbejdspladserne og de øvrige aktører på arbejdsmiljøområdet bedst muligt kan hjælpe de unge til at få en god start på arbejdslivet. Colourbox.

Af Kirsten Rydahl

Unge bliver udsat for en række forskellige sundheds- og sikkerhedsmæssige risikofaktorer, som både kan få kortere- og længerevarende betydning for deres helbred og arbejdsliv. De har også en højere risiko for at komme ud for en arbejdsulykke sammenlignet med resten af den erhvervsaktive del af befolkningen. Samtidig oplever de unge også en højere grad af mentale sundhedsproblemer samt smerter i muskler og led sammenlignet med andre aldersgrupper.

Så hvordan kan arbejdspladserne og de øvrige aktører på arbejdsmiljøområdet bedst muligt hjælpe de unge til at få en god start på arbejdslivet gennem en god overgang fra uddannelse til førstegangsansættelse?

Det vil vi med baggrund i nyere forskning drøfte og forsøge finde svar på med dette gå-hjem-møde om unges arbejdsmiljø.

Program kl. 14.00 - 16.30

 • Velkomst
 • Hvorfor unge – og hvad ved vi om unges arbejdsmiljø?
  Unge har en øget risiko for at komme ud for arbejdsulykker, som det bl.a. fremgår af data fra Arbejdsmiljø og Helbred 2012-2016. På baggrund af de senere års forskningsprojekter om unge og deres arbejdsmiljø, gives her et bredt og introducerende overblik over den eksisterende viden på området samt perspektiver for forebyggelse. Forskningen viser bl.a. at unge er en differentieret gruppe samt at unge i høj grad orienterer sig mod den sikkerhedspraksis, der allerede er på arbejdspladsen. Dette udfordrer de gængse virkemidler i forebyggelsen af unges øgede risiko for arbejdsulykker v./ seniorforsker Johnny Dyreborg NFA.
 • Unges arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær
  Data om unge og ergonomiske belastninger og resultater, løsninger og erfaringer fra nyere forskningsprojekter v./ forsker Kristina Karstad NFA.
 • Indsatser med fokus på unge arbejdstageres mentale helbred
  Mentale helbredsproblemer er mere udbredte blandt yngre arbejdstagere end blandt arbejdstagere generelt. Hvilke indsatser kan man igangsætte på arbejdspladsen for at hjælpe yngre arbejdstagere? v./seniorforsker Jesper Kristiansen, NFA.
 • Skal vi rette vores arbejdsmiljøindsatser mod – den unge, skolen eller arbejdspladsen?
  SVEDAN projektet, som undersøgte hvorfor der var forskelle mellem ulykkesforekomsten mellem Danmark og Sverige, viste at der ingen forskel var på sikkerhedsklimaet på svenske og danske erhvervsskoler, hvorimod sikkerhedsklimaet på svenske virksomheder var bedre end på danske. I et nyligt afsluttet pilotprojekt (Sikre praktikvirksomheder) blev det forsøgt at udvikle en intervention, der kunne forbedre lærlinges sikkerhed de første 3 måneder på praktikvirksomhederne, ved at fokusere på arbejdspladsen i stedet for lærlingene.  Samlet viser resultaterne, at det er vigtigt at rette indsatsen for unges sikkerhed mod arbejdspladsen v./ psykolog, souschef Kent Nielsen, Arbejdsmedicinsk Klinik Herning.
 • Præsentation af Videncenter for Arbejdsmiljøs nye emneindgang om unge og arbejdsmiljø 

Tid, sted og tilmelding

 • Tid: Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 14.00-16.30.
 • Sted: Auditoriet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkalle 105, 2100 København Ø.
 • Tilmelding: Du kan tilmelde dig mødet på denne elektroniske tilmeldingsblanket.

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Rikki Hørsted, VFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her