FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Hjælp til et sikkert arbejdsmiljø med kemiske stoffer

31-05-2018
Der er god hjælp at hente flere steder for arbejdspladser, rådgivere og andre, der arbejder med at skabe et sikkert arbejdsmiljø med kemiske stoffer.

Svejsning frigiver bl.a. partikler Coclourbox
Der er blandt andet hjælp at hente hos Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljørådet, Miljøstyrelsen og NFA til et sikkert kemisk arbejdsmiljø. Foto: Colourbox.

Af Kirsten Rydahl

Der er stadig mange arbejdspladser i Danmark, der anvender eller fremstiller kemiske stoffer. For at sikre medarbejderne et langt og godt arbejdsliv er det blandt andet vigtigt, at de ikke bliver udsat for skadelige kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet.

Herunder har vi samlet links, som kan være nyttige for arbejdspladser, der arbejder med at sikre arbejdsmiljøet i forhold til kemiske stoffer.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet (AT) har blandt andet en vigtig opgave med at udarbejde regler og vejlede arbejdspladser og andre om arbejdsmiljø. Her er links til de vigtigste oplysninger vedrørende kemisk arbejdsmiljø på danske arbejdspladser:

 • Tema om kemi og støv - links til de vigtigste vejledninger og bekendtgørelser om emnet – blandt andet om risiko for kræft, belastninger af luftveje og hud samt arbejdspladsbrugsanvisninger.
 • Kemi og støv - de vigtigste At-vejledninger og bekendtgørelser om kræftfremkaldende stoffer og materialer, hjerne- og nerveskadende stoffer og materialer, luftvejsbelastninger og hudbelastninger.
 • Nanomaterialer.
 • Produktregistret - med information om kemiske produkter.
 • Tema om virksomhedens arbejdsmiljøarbejde - blandt andet med links til brugsanvisninger og oplæring og instruktion.
 • Arbejdspladsvurdering - blandt andet med links til APV-tjeklister, tema om APV og online APV-værktøj.

Arbejdsmiljørådet, AMR

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA

Forsker i arbejdsmiljø og stiller viden til rådighed via hjemmesiden www.nfa.dk. NFA forsker blandt andet i kemiske stoffer og materialer og hvordan de kan påvirke helbredet. De udvikler også metoder til at vurdere risici i arbejdsmiljøet ved arbejde med kemikalier.

 • Toksikologidatabaser for arbejdsmiljøet - hvor man kan læse beskrivelser og hente links til nogle af de bedste databaser om farlige stoffer i arbejdsmiljøet.
 • NanoSafer - som er et dansk internetbaseret control-banding-værktøj, der kan bruges til at identificere, om et stof skal betragtes som et nanomateriale, samt til at vurdere risikoen ved at anvende et specifikt materiale i en given arbejdssituation og det anbefalede beskyttelsesniveau, som medarbejdere bør arbejde under.

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen administrerer blandt andet EU’s kemikalielovgivning, REACH. Her er links til noget af det, man kan læse om på deres hjemmeside.

Internationalt

 • Stoffenmanager - et regulatorisk accepteret internetbaseret værktøj, der kan bruges til vurdere udsættelsen for kemiske stoffer, kemikalier og udlagte mekaniske processer i forbindelse med specifikke arbejdssituationer med og uden brug af værnemidler. Værktøjet kan både anvendes som control banding og til kvantitativ eksponeringsvurdering. NFA er i gang med at udvikle en dansk oversættelse af dette værktøj.
 • NANoREG Toolbox - en værktøjskasse målrettet virksomheder, myndigheder og regulatorer. Værktøjet giver et organiseret overblik over og henvisning til forskellige redskaber til blandt andet at risikovurdere og karakterisere nanomaterialer, teste deres farlighed og måle udsættelsen for dem i arbejdsmiljøet.
 • Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, EU-OSH - på deres hjemmeside, som også er på dansk, kan man blandt andet holde sig opdateret i forhold til farlige stoffer og finde links til relevante værktøjer og udgivelser.

Læs temanyhedsbrev om kemisk arbejdsmiljø

Denne omtale indgår i NFA's temanyhedsbrev om kemisk arbejdsmiljø, som blev offentliggjort den 31. maj 2018.


Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her