FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Hvem og hvor mange er udsat for seksuel chikane på danske arbejdspladser?

22-02-2018
Omsorgsmedarbejdere på plejehjem, hospitaler og bosteder er nogle af de mest udsatte, når det gælder seksuel chikane, og det går især udover de unge, kvindelige medarbejdere mellem 18 og 24 år. Det viser resultaterne af NFA’s undersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2012-2016.

Af Hanna Sigga Madslund

Seksuel chikane måles i NFA’s undersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2012-2020 ved spørgsmålet ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for seksuel chikane på din arbejdsplads?” Svarmulighederne er: Dagligt, ugentligt, månedligt, sjældnere eller aldrig.

Forekomsten af seksuel chikane fra 2012-2016

Seksuel chikane grafik fordeling over tid
Klik for større billede

Som grafen viser, har der været en mindre, men statistisk signifikant stigning i seksuel chikane fra 2014 til 2016. Andelen er steget fra 2,8 procent i 2012 til 3,7 procent i 2016. Det viser rapporten Fakta om Arbejdsmiljø & Helbred 2016, udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2017 (find link nedenfor).

Forekomsten af seksuel chikane fordelt på alder og køn

Seksuel chikane grafik fordeling på køn
Klik for større billede

Som søjlediagrammerne viser, er kvinder generelt mere udsat for seksuel chikane end mænd. Især går det ud over unge kvindelige medarbejdere mellem 18 og 24 år, hvor 11,1 procent har været udsat mod 3,2 procent af de unge mænd i samme aldersgruppe. Udsættelsen for seksuel chikane falder med alderen for både mænd og kvinder. Tallene er fra AH-undersøgelsen 2016.

Fem mest og fem mindst udsatte jobgrupper

Seksuel chikane grafik fordeling på brancher
Klik for større billede

Grafikken viser de fem jobgrupper med henholdsvis den største og den mindste andel af lønmodtagere, som har været udsat for seksuel chikane inden for de seneste 12 måneder, ses herunder. Det er især social- og sundhedsassistenter samt specialpædagoger, som har oplevet seksuel chikane inden for de seneste 12 måneder, mens journalister og malere er den andel af lønmodtagere, hvor færrest har været udsat for seksuel chikane.

Læs mere

Læs faktaarket fra 2017: ’Forekomsten af seksuel chikane på danske arbejdspladser siden 1990. Ny forskning fra NFA. Faktaark nr. 65, januar 2017.

Læs rapporten: Fakta om Arbejdsmiljø & Helbred 2016, udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2017.

Alle data om Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark

Find alle data for Arbejdsmiljø og Helbred 2012-2016.

Yderligere oplysninger

Forskningschef Elsa Bach, NFA.

Læs NFA's temanyhedsbrev om seksuel chikane på arbejdspladsen

Læs hele NFA's temanyhedsbrev om seksuel chikane på arbejdspladsen, udsendt den 22. februar 2018.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her