FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Hvordan går det med arbejdspladsernes forebyggende indsat vedrørende arbejdsulykker?

22-03-2018
Små arbejdspladser er bedst til at involvere medarbejderne i beslutninger, der har betydning for deres arbejdsmiljø, mens store arbejdspladser er bedst til at få gennemført en sikkerhedsgennemgang. Det viser resultaterne af NFA’s undersøgelse Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2012-14.

Af Kirsten Rydahl

Danske arbejdspladsers indsatser på arbejdsmiljøområdet bliver løbende kortlagt gennem spørgeskemaundersøgelsen ’Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats’ (VAI), som NFA gennemfører.

Undersøgelsen tegner et detaljeret billede af arbejdspladsernes håndtering af arbejdsmiljøet, deres prioriteringer, deres konkrete indsatser over for fx ulykker og deres interne organisering af arbejdsmiljøarbejdet – alt sammen noget, som har betydning for arbejdspladsernes muligheder for at udvikle et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Både i 2012 og 2014 udfyldte over 4.300 arbejdsgiver- eller medarbejderrepræsentanter spørgeskemaet. Samlet set repræsenterer besvarelserne ca. 3.500 danske arbejdspladser fra 36 brancher. Herunder kan du se deltagernes svar på udvalgte spørgsmål fordelt på arbejdspladser med 1-9 ansatte (små), arbejdspladser med 10-34 medarbejdere (mellemstor) og arbejdspladser med 35 eller flere medarbejdere (store).

Bedre end reglerne kræver

Figur, der viser deltagernes svar i VAI-undersøgelsen 2012 og 2014 på spørgsmål om, hvorvidt arbejdsmiljøet skal være bedre, end reglerne kræver. Kilde: Virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde (VAI) udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Kilde: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats (VAI) fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Små arbejdspladser har stort set samme holdning til, om arbejdsmiljøet skal være bedre, end reglerne kræver, sammenlignet med mellemstore og store arbejdspladser. Gennemsnittet for de tre størrelser af arbejdspladser ligger lige under 3. Det svarer til, at arbejdspladserne ’I nogen grad’ har en holdning om, at arbejdsmiljøet skal være bedre end reglerne kræver.

Medarbejdere involveres

Figur, der viser deltagernes svar i VAI-undersøgelsen 2012 og 2014 på spørgsmål om, hvorvidt medarbejderne involveres i beslutninger, som påvirker deres arbejdsmiljø. Kilde: Virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde (VAI) udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Kilde: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats (VAI) fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Medarbejdere på små arbejdspladser bliver oftere involveret i beslutninger, der påvirker deres arbejdsmiljø sammenlignet med mellemstore og store arbejdspladser. Der er dog ikke så stor forskel på graden af involvering i forhold til arbejdspladsernes størrelse. I gennemsnit scorer arbejdspladserne mellem 3,3 og 3,5 ud af 4, som svarer til, at arbejdspladserne ’I høj grad’ involverer medarbejderne.

Gennemgang af sikkerheden

Figur, der viser deltagernes svar i VAI-undersøgelsen 2012 og 2014 på spørgsmål om, hvorvidt arbejdspladsen gennemfører sikkerhjedsgennemgange. Kilde: Virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde (VAI) udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Kilde: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats (VAI) fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Store arbejdspladser gennemfører oftere sikkerhedsgennemgange end mellemstore og små arbejdspladser. I gennemsnit scorer de store arbejdspladser næsten 3,5 i 2014, hvor 3 svarer til ’Sommetider’, mens små arbejdspladser scorer 2,5.

Vurdering af risiko for ulykker

Figur, der viser deltagernes svar i VAI-undersøgelsen 2012 og 2014 på spørgsmål om, hvorvidt arbejdspladsen vurderer risikoen for arbejdsulykker, når de indfører nye arbejdsgange, maskiner eller materialer. Kilde: Virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde (VAI) udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Kilde: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats (VAI) fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Danske arbejdspladser vurderer ofte risikoen for arbejdsulykker, når de indfører nye arbejdsgange, maskiner eller materialer. Det gælder både små, mellemstore og store arbejdspladser.

Sikkerhed undersøges ved nærvedulykke

Sikkerheden undersøges, hvis en ulykke har været ved at ske. Figur over resultater fra VAI om dette fordelt på virksomhedsstørrelse. Kilde VAI
Kilde: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats (VAI) fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Både små, mellemstore og store arbejdspladser undersøger ofte sikkerheden, hvis der har været ved at ske en ulykke (en såkaldt nærvedulykke).

Flere data om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats

Læs NFA’s temanyhedsbrev om Vision Zero

Læs temanyhedsbrevet om Vision Zero, som NFA udsendte den 22. marts 2018.

Yderligere oplysninger

Forskningschef Elsa Bach, NFA

 

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her