FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Medarbejdere udsættes stadig for kemiske stoffer på arbejdet

05-04-2018
Mindst 165.000 medarbejdere inden for tre brancher bliver sandsynligvis udsat for kemiske stoffer på jobbet. Derfor er der stadig behov for at have fokus på det kemiske arbejdsmiljø på danske arbejdspladser, vurderer to professorer fra NFA.

Bygningsarbejdere. Foto: Thomas Tolstrup
Over halvdelen af de arbejdspladser inden for bygge- og anlægsbranchen, som medvirkede i undersøgelsen, bekræftede, at de havde medarbejdere, der var udsat for kemiske stoffer og materialer. Foto: Thomas Tolstrup

Af Kirsten Rydahl

667 virksomheder inden for brancherne ’Fremstilling og råstof’, ’Bygge og anlæg’ samt ’Landbrug’ har medvirket i en kortlægning af det kemiske arbejdsmiljø, som Mærsk Nielsen HR har gennemført for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Formålet med undersøgelsen var at indhente oplysninger om virksomhedernes udsættelse for kemikalier, støv og mikrobiologi samt deres APV-arbejde, risikovurderinger og forebyggelsesstrategier i forhold til kemiske stoffer og materialer.

Forskellige kilder til kemisk udsættelse

Resultaterne viser, at medarbejdere på mellem 47 og 65 procent af virksomhederne fra de tre undersøgte brancher stadig bliver udsat for kemiske stoffer på jobbet. Udsættelserne omfatter både kemiske produkter, kemiske råvarer samt røg, støv og andre kemiske stoffer, som frigives i arbejdsmiljøet.

- Medarbejderne i de tre brancher bliver især udsat for faremærkede stoffer, mineralstøv, dampe fra opløsningsmidler, metalstøv, -røg eller -tåge samt hudkontakt med køle- eller smøremidler, rengøringsmidler og desinfektionsmidler, siger Ulla Vogel, professor i toksikologi på NFA.

Derudover antyder resultaterne, at det langt fra er alle virksomheder, der gennemfører en lovpligtig kemisk APV. Til gengæld bruger disse virksomheder andre metoder til at vurdere og håndtere risiciene i arbejdsprocesserne.

- Det ser ud til, at en stor andel af virksomhederne gør noget for at vurdere risikoen ved at håndtere kemiske stoffer på arbejdspladsen, og det er jo positivt, men vi ville ønske, at de alle gennemførte specifikke risikovurderinger som grundlag for den kemiske APV, forklarer professor Keld Alstrup Jensen, NFA.

De vigtigste resultater

61 procent af de virksomheder, som fik mulighed for det, valgte at deltage i interviewundersøgelsen.

Udsættelse for kemiske stoffer og materialer

Virksomhederne blev blandt andet spurgt, om de havde medarbejdere, der var udsat for kemiske stoffer og materialer. Det bekræftede henholdsvis

 • 63 procent af virksomhederne fra branchen ’Fremstilling og råstof’
 • 65 procent af virksomhederne fra branchen ’Bygge og anlæg’
 • 47 procent af virksomhederne fra branchen ’Landbrug’

Grafikken nedenfor viser andelen af virksomheder i de tre brancher, som selv oplyser at have medarbejdere, der er udsat for kemiske stoffer og materialer.

Infograf af Trine Larsen til temanyhedsbrev om kemi i arbejdsmiljø udsendt den 31. maj 2018
Klik for større billede.

Antal udsatte medarbejdere

Virksomhederne vurderede også, hvor mange medarbejdere der var eller kunne være udsat for kemiske stoffer og materialer. Ud fra svarene har Mærsk Nielsen HR beregnet, at

 • mindst 80.000 medarbejdere i ’Fremstilling og råstof’ kan være udsat for kemiske stoffer og materialer
 • mindst 75.000 medarbejdere i ’Bygge og anlæg’ kan være udsat for kemiske stoffer og materialer
 • mindst 10.000 medarbejdere i ’Landbrug’ kan være udsat for kemiske stoffer og materialer.

Samlet set svarer det til, at mindst 165.000 medarbejdere i de tre brancher kan være udsat for kemiske stoffer og materialer.

Grafikken nedenfor viser antallet af medarbejdere, der, ifølge virksomhederne selv, er eller kan være udsat for kemiske stoffer/materialer i arbejdsmiljøet.

Grafik af Trine Larsen, NFA, til temanyhedsbrevet om kemi, udsendt den 31. maj 2018
Klik for større billede.

Grafikken nedenfor viser, hvor stor en procentdel af medarbejderne i de tre brancher, der ifølge virksomhederne selv, jævnligt er udsat for forskellige typer af kemi i arbejdet.

Grafik af Trine Larsen, NFA, til temanyhedsbrev om kemi udsendt den 31. maj 2018
Klik for større billede.

Strategier for forebyggelse

 • 59 procent af de virksomheder, der vurderer, at medarbejdere kan eller er udsat for kemiske stoffer eller materialer, har udarbejdet en kemisk APV
 • Ud af alle de 667 virksomheder i undersøgelsen svarer
  • 62 procent, at de har udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger
  • 35 procent, at de anvender andre risikovurderinger som ’almindelig’ APV, instruktion, rundgang og møder
 • Virksomhederne har svaret, at de anvender både elimination, substitution, tekniske og administrative foranstaltninger, men især personlige værnemidler, til at beskytte deres medarbejdere mod udsættelse for kemiske stoffer.

Grafikken nedenfor viser, hvilke foranstaltninger, der, ifølge virksomhederne selv, anvendes til at beskytte medarbejdere i de tre brancher for unødig kemi.

Infografik af Trine Larsen til NFA's temanyhedsbrev om kemi i arbejdsmiljøet udsendt den 31. maj 2018
Klik for større billede

Læs rapporten

Kortlægning af det biologiske og det kemiske arbejdsmiljø. Virksomhedssurvey i tre brancher. Udarbejdet af Mærsk Nielsen HR for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, marts 2018. 47 sider.

Læs tema om kemi

Farlig kemi er fortsat en del af danskernes arbejdsliv, viser ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der er behov for et større fokus og systematiske målinger på arbejdspladserne, mener eksperter.

Læs temaet om kemi i Magasinet Arbejdsmiljø nr. 3, 2018 eller på Mit arbejdsmiljø (kun for abonnenter). 

Læs temanyhedsbrev om kemisk arbejdsmiljø

Denne nyhed indgår i NFA's temanyhedsbrev om kemisk arbejdsmiljø, som blev offentliggjort den 31. maj 2018.

Få nyheder fra NFA direkte i indbakken

Abonnér på NFA’s nyhedsbrev, som udsendes hver 14. dag.

Yderligere oplysninger

Professor Keld Alstrup Jensen og professor Ulla Vogel, begge NFA.

Infografik i nyheden

Infografikkerne er indsat til brug ved genudsendelsen af nyheden i NFA's temanyhedsbrev om kemi i arbejdsmiljøet udsendt den 31. maj 2018.

Infografikken er udført af grafisk medarbejder Trine Larsen, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her