FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Ph.d-forsvar om deltagerinvolverende ergonomisk intervention med tekniske målinger i byggebranchen

09-05-2018
Kan man forbedre det fysiske arbejdsmiljø i byggebranchen ved at involvere bygningsarbejderne og deres ledere i arbejdet med at undgå situationer med uhensigtsmæssigt høje belastninger i arbejdet? Det har Mikkel Brandt Petersen undersøgt i sit ph.d.-projekt, som han forsvarer den 15. juni 2018 kl. 13.00 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Byggebranchen

De tekniske målinger, der har været brugt i ph.d.-projektet, har ikke tidligere været anvendt synkront til at undersøge arbejdssituationer med uhensigtsmæssig høj arbejdsbelastning under bygningsarbejde. Foto: Thomas Tolstrup.

Af Hanna Sigga Madslund

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær er meget udbredt herhjemme og har store konsekvenser for både det enkelte menneske og for samfundet, fx i form af nedsat arbejdsevne og langvarigt sygefravær. På verdensplan er smerter i lænderyggen desuden den hyppigste årsag til nedsat arbejdsevne.

De seneste resultater fra NFA’s undersøgelse ”Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark (2016)” viser, at bygningsarbejdere i højere grad end den generelle arbejdsstyrke oplever tunge løft, træk og skub og arbejde med vredet eller foroverbøjet ryg i løbet af en arbejdsdag.

Formålet med ph.d.-afhandlingen

Formålet med denne ph.d.-afhandling var at undersøge om deltagerinvolverende ergonomisk intervention baseret på fire typer tekniske målinger kunne reducere antallet af situationer med uhensigtsmæssig høj arbejdsbelastning i løbet af en arbejdsdag i byggebranchen.

De fire typer målinger, der blev optaget samtidig (synkront), målte henholdsvis

 1. muskelaktivitet,
 2. kropsposition,
 3. hjertefrekvens og
 4. den fysiske arbejdsbelastning (gennem videooptagelser).

De tekniske målinger har ikke tidligere været anvendt synkront til at undersøge arbejdssituationer med uhensigtsmæssig høj arbejdsbelastning under bygningsarbejde. Men i dette projekt har forskerne valgt at måle på denne måde for at få mere troværdige og præcise målinger af den fysiske belastning, end man ellers kan få ved fx spørgeskemaundersøgelser.

De medarbejdere, der deltog i undersøgelsen, fik efter målingerne fremvist videooptagelserne af deres egne arbejdssituationer med uhensigtsmæssigt høje belastninger. Derefter arbejdede de i fællesskab på at finde løsninger, som muligvis kunne nedbringe den fysiske arbejdsbelastning. Interventioner, der har involveret medarbejderne selv, har tidligere vist lovende resultater.  Derfor er det interessant at se, hvad resultaterne er af dette projekt, som er et af de første af sin art i byggebranchen.

Vejledere

 • Professor, PhD, DSc.  Pascal Madeleine, Sport Sciences, Department of Health Science and Technology, Faculty of Medicine, Aalborg Universitet.
 • Professor, PhD, Lars L. Andersen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, og Physical Activity and Sport Sciences, Department of Health Science and Technology, Faculty of Medicine, Aalborg Universitet.

Bedømmelsesudvalg

 • Associate Professor, PhD, Ryan G Larsen (formand), Department of Health Science and Technology, Aalborg University
 • Professor, PhD, Allard van der Beek, Department of Public and Occupational Health EMGO+ Institute for Health and Care Research, VU University Medical Center, Amsterdam
 • Senior Researcher, Dr.med. Bo Veiersted, Department of Work Psychology and Physiology National Institute of Occupational Health (STAMI), Oslo

Tid og sted

Tid: Fredag den 15. juni 2018 kl. 13.00

Sted: Auditoriet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø.

Forsvaret foregår på engelsk. Interesserede er velkomne. Efter forsvaret er NFA vært ved en reception for inviterede deltagere og andre gæster.  Umiddelbart før forsvaret er det muligt at få en kopi af Mikkels afhandling med titlen ”Participatory ergonomics intervention with technical measurements in the contruction industry”.

Ph.d.-projektet er foregået i et samarbejde:

 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
 • Aalborg Universitet
 • Dansk Byggeri
 • 3F
 • Byggeriets Arbejdsmiljøbus
 • Projektet er støttet af Det Frie Forskningsråd (DFF – 4092-00320)

Yderligere oplysninger

Forskningschef Anne Cathrine Tjellesen, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her