FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Prestigefyldt pris for artikel om fælles retningslinjer for måling af stillesiddende arbejde

24-04-2018
Langvarigt stillesiddende arbejde kan være skadeligt for helbredet. Men hvordan måler man det stillesiddende arbejde ensartet og korrekt, så man kan forbygge helbredsskader? Det spørgsmål giver en gruppe forskere et bud på i en artikel, som netop har vundet forlaget Elseviers pris som bedste artikel i 2017.

Professor Andreas Holtermann, NFA (bagerst seniorforsker Thomas Clausen)

I dag ved man ikke præcist, hvornår siddetiden bliver skadelig, og det skyldes bl.a., at forskere i forskellige lande har brugt forskellige målemetoder, siger professor Andreas Holtermann fra NFA (forrest). Foto: Søren Svendsen.

Af Hanna Sigga Madslund

Sidder du ned på arbejdet det meste af dagen? Og tager du sjældent pauser fra dit siddende arbejde? Så er du ikke alene. Flere og flere ansatte har stillesiddende arbejde i stadigt længere tid, og det kan have skadelige effekter på helbredet. For eksempel kan for meget stillesiddende arbejde, særligt kombineret med meget stillesiddende fritid, forårsage overvægt, type 2 diabetes og hjertekarsygdom. Det viser en række tidligere studier.

Trods den stigende interesse for helbredseffekterne er sammenhængen mellem stillesiddende arbejde og skaderne på helbredet dog stadig temmelig uklar. Det skyldes blandt andet, at der bruges utilstrækkelige og forskellige metoder til at måle de ansattes stillesiddende adfærd på jobbet.

En fælles guide til praktikere og forskere

En fælles guide til praktikere og forskere med retningslinjer for, hvordan man måler stillesiddende arbejde, så det bliver muligt at sammenligne data på tværs af brancher og lande og følge udviklingen over tid, er derfor nødvendig for at komme helbredsproblemerne til livs.

Det fastslår en gruppe forskere fra det europæiske forskernetværk, PEROSH, i en ny videnskabelig artikel om et projekt, hvor formålet var at udarbejde en fælles guide til praktikere og forskere om, hvordan man måler stillesiddende adfærd på jobbet ensartet og korrekt. 

Og det er netop denne artikel, som den videnskabelige redaktion på forlaget Elsevier Ltd’s har udvalgt som vinder af den prestigefyldte pris som bedste artikel i det videnskabelige tidsskrift Applied Ergonomics 2017.

Godt med ekstra opmærksomhed på ensartet måling af siddetid

Forfatterne til den prisvindenden artikel er bl.a. professor og projektleder Andreas Holtermann, postdoc Nidhi Gupta og videnskabelig assistent Peter Rasmus Hendriksen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA. De er glade for prisen, fordi artiklens indhold dermed får ekstra opmærksomhed og formentlig vil medføre, at flere praktikere og forskere vil anvende retningslinjerne fremover. Emnet om måling af stillesiddende arbejde er nemlig helt central for den igangværende forskning:

-Hvis vi skal blive bedre til at forebygge helbredsproblemer som følge af stillesiddende arbejde kræver det, at vi nøjagtigt kan måle, hvor meget de ansatte sidder ned i løbet af arbejdsdagen. Det kræver også, at både praktikere og forskere i forskellige lande måler på den samme måde, så man kan sammenligne resultater og viden. Fx ved man ikke præcist i dag, hvornår siddetiden bliver skadelig, og det skyldes blandt andet, at forskere i forskellige lande har brugt forskellige målemetoder, siger professor Andreas Holtermann.

Fælles retningsliner og anbefalinger afgørende for forebyggelsen

I artiklen beskriver forskerne, hvilke centrale spørgsmål man som praktiker eller forsker skal stille sig selv for at træffe de rette beslutninger, når man skal finde ud af, hvilket udstyr, der skal bruges og hvilke data, der skal samles ind, når man vil undersøge det stillesiddende arbejde:

-Indtil nu har vi brugt folks egne oplysninger om deres siddetid, dvs. det vi kalder selvrapporterede data, men det er ofte upræcist, da folks oplysninger er påvirket af mange forskellige forhold. Derfor er det vigtigt, at vi udvikler fælles retningslinjer eller anbefalinger for fx europæiske lande om hvordan forskere og praktikere bør måle siddetid, altså både korrekt og på samme måde, forklarer professor Andreas Holtermann.

Retningslinjerne udviklede Andreas Holtermann i PEROSH-projektet sammen med forskerkolleger fra 12 andre europæiske institutioner indenfor arbejdsmiljøområdet gennem en såkaldt konsensusproces. Andreas Holtermann påpeger derfor, at den prisvindende artikel kan bidrage til at man fremover begynder at måle siddetid på den samme måde, uanset om man er praktiker og forsker:

-Det vil give os en sikrere fælles viden og styrke forebyggelsen, slutter professor Andreas Holtermann.

Elsvier Ltd’s best paper award
 • Uddeles årligt af Elsevier Ltd, the Publisher of Applied Ergonomics i samarbejde med the Chartered Institute of Ergonomics & Human Factors.
 • Går til den artikel som, ud fra det forskningsmæssige redaktørteams synspunkt bedst demonstrerer den omfattende anvendelse af ergonomi på en klar og interessant måde.
 • Omfatter ud over æren et certifikat og en chek på 1.000 pund og et års online abonnement på journal Applied Ergonomics.
 • Overrækkes i løbet af the CIEHF Awards Ceremony at the Ergonomics and Human Factors Conference mandag den 23. april 2018 kl. 16.45.

Artiklen er blevet til i et samarbejde mellem følgende PEROSH-medlemmer:

 • Austrian Workers' Compensation Board, AUVA, Østrig
 • Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB), Polen
 • German Sport University Cologne, DSHS, og Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance, IFA, Tyskland
 • HSE's Health & Safety Laboratory, HSL, Storbrittanien
 • National Institute for Insurance Against Accidents at Work, INAIL, Italien
 • French National Research and Safety Institute for the Prevention of Occupational Accidents and Diseases,INRS, Frankrig
 • Spanish National Institute for Safety and Hygiene at Work, INSHT, Spanien
 • Finnish Institute of Occupational Health ,FIOH, Finland
 • Lund University, University of Gävle og Karolinska Institutet, KI, Sverige
 • Statens Arbeidsmiljøinstitt, STAMI, Norge
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, Danmark

Læs mere om PEROSH

http://www.perosh.eu/

Læs den prisvindende videnskabelige artikel

Holtermann A, Schellewald V, Mathiassen SE, Gupta N, Pinder A, Punakallio A, Veiersted KB, Weber B, Takala E-P, Draicchio F, Enquist H, Desbrosses K, Sanz MPG, Malińska M, Villar M, Wichtl M, Strebl M, Forsman M, Lusa S, Tokarski T, Hendriksen P and Ellegast R. A practical guidance for assessments of sedentary behavior at work: A PEROSH initiative. Applied Ergonomics Volume 63, September 2017, Pages 41-52. http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2017.03.012

Yderligere oplysninger

Professor Andreas Holtermann, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her