FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Se hvilke brancher der er bedst til at arbejde sikkert

22-03-2018
Deltagerne i undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark (AH) har blandt andet svaret på spørgsmål, som vedrører arbejdspladsens sikkerhedsklima. Her kan du blandt andet se, hvilke brancher der scorer bedst på spørgsmål om at arbejde sikkert under tidspres og nødvendig vejledning og instruktion.

Af Kirsten Rydahl

Medarbejdernes opfattelse af deres arbejdsmiljø bliver løbende kortlagt gennem spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark (AH), som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemfører hvert andet år i perioden 2012-2020.

I 2016 valgte knap 35.000 medarbejdere på danske arbejdspladser at besvare spørgeskemaet. De udgør et repræsentativt udsnit af alle beskæftigede i Danmark.

Herunder kan du se deltagernes svar på udvalgte spørgsmål om arbejdsulykker og sikkerhedskultur.

Udsat for en arbejdsulykke med mere end én dags fravær

Figuren viser, hvor mange deltagere i spørgeskemaundersøgelsen AH2016, der har svaret henholdsvis ’Ja’ eller 'Nej' til, at de indenfor de sidste 12 måneder har været udsat for en eller flere arbejdsulykker, som medførte mere end én dags fravær. Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Kilde: Arbejdsmiljø i Danmark (AH). Udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

7,2 procent af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen AH2016 svarede ’Ja’ til, at de indenfor de sidste 12 måneder havde været udsat for en eller flere arbejdsulykker, som medførte mere end én dags fravær.

Arbejdspladsernes sikkerhedskultur

Deltagerne blev også spurgt, om de var enige eller uenige i fire udsagn, som vedrører sikkerhedskulturen på deres arbejdsplader. Herunder er de brancher vist, hvor deltagerne henholdsvis har været mest enige og uenige i de enkelte udsagn.

Altid at arbejde sikkert

Figuren viser de 5 brancher, hvor deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen AH2016 har været henholdsvis mest eller mindst enige i, at ledelsen opmuntrer medarbejderne til at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram. Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Kilde: Arbejdsmiljø i Danmark (AH). Udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Deltagere fra branchen ’Kemi og medicin’ har været mest enige i, at ledelsen opmuntrer medarbejderne til at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram. Scoren på 3,5 ligger midt imellem svarmuligheden ’Enig’ (score 3) og ’Meget enig’ (score 4). De øvrige brancher i top 5 er ’Energi og råstoffer’, ’Universiteter og forskning’, ’Plast, glas og beton’ samt ’IT og telekommunikation’. Deltagerne i branchen ’Installation og reparation af maskiner og udstyr’ var mindst enige i udsagnet.

Ulykker ikke en del af dagligdagen

Figuren viser de 5 brancher, hvor deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen AH2016 har været henholdsvis mest eller mindst enige i, at mindre ulykker ikke er en normal del af det daglige arbejde. Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Kilde: Arbejdsmiljø i Danmark (AH). Udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Deltagere fra branchen ’Læger, tandlæger og dyrlæger’ var mest enige i, at mindre ulykker ikke er en normal del af det daglige arbejde. Deres gennemsnitlige score var 3,3, hvor svaret ’Enig’ giver scoren 3. Mindst enige var deltagere fra branchen ’Slagterier’. De scorede i gennemsnit 2,6, hvor scoren 2 svarer til ’Uenig’.

Hjælpes om altid at arbejde sikkert

Figuren viser de 5 brancher, hvor deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen AH2016 har været henholdsvis mest eller mindst enige i, at man hjælper hinanden med at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram. Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Kilde: Arbejdsmiljø i Danmark (AH). Udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Branchen ’Energi og råstoffer’ ligger i top på udsagnet om, at ’Vi hjælper hinanden med at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram’. Deltagerne fra denne branche har i gennemsnit givet udsagnet scoren 3,3, hvor scoren 3,0 svarer til ’Enig’. Den laveste score har branchen ’Installation og reparation af maskiner og udstyr’. Deltagerne i branchen scorer den til 3,0, så der er ikke stor forskel på vurderingen af dette udsagn blandt deltagerne, uanset hvilken branche de er ansat i.

Inddragelse af medarbejderne

Figuren viser de 5 brancher, hvor deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen AH2016 har været henholdsvis mest eller mindst enige i, at ledelsen inddrager medarbejderne i beslutninger vedrørende sikkerhed. Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Kilde: Arbejdsmiljø i Danmark (AH). Udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Deltagerne i undersøgelsen blev også spurgt om, hvor enige eller uenige de var i udsagnet om, at ’Ledelsen inddrager medarbejderne i beslutninger vedrørende sikkerhed’. Her får branchen ’Kemi og medicin’ den højeste gennemsnitlige score af alle brancher, mens branchen ’Transport af passagerer’ får den laveste score. De to brancher scorer henholdsvis 3,3 og 2,6.

Vejledning og instruktion

Figuren viser de 5 brancher, hvor deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen AH2016 har været henholdsvis mest eller mindst enige i, at de får den nødvendige vejledning og instruktion i sikker udførelse af arbejdet. Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Kilde: Arbejdsmiljø i Danmark (AH). Udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Deltagere fra branchen ’Kemi og medicin’ var mest enige i udsagnet om, at de får den nødvendige vejledning og instruktion i sikker udførelse af arbejdet. Deltagere fra branchen ’Frisører og anden personlig pleje’ var mindst enige i udsagnet. De to brancher scorer henholdsvis 3,4 og 2,9.

Flere data om danskernes arbejdsmiljø

På hjemmesiden ’Arbejdsmiljø i Danmark’ kan du se alle data fra spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, som NFA har gennemført i 2012, 2014 og 2016.

Læs NFA’s temanyhedsbrev om Vision Zero

Læs temanyhedsbrev om Vision Zero, som NFA udsendte den 22. marts 2018.

Yderligere oplysninger

Forskningschef Elsa Bach, NFA

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her