FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

To nye rapporter anbefaler fokus på arbejdsmiljøet

19-04-2018
To nyudgivne rapporter fastslår, at der skal gøres en solid arbejdsmiljøindsats, hvis vi skal arbejde i flere år.

Kassemedarbejder. Foto:
Der er mange med korte uddannelser, som fx kassedamer, der kan få svært ved at klare flere år på arbejdsmarkedet, som tilbagetrækningsreformerne lægger op til. Foto: Michael Sunne Esbensen.

Af Jens Kristian Kisbye Dreyer

I to rapporter fremsætter henholdsvis Instituttet for Fremtidsforskning og Teknologirådet en række anbefalinger til, hvordan danskerne kan blive på arbejdsmarkedet i længere tid. Fælles for de to rapporter er, at de lægger op til, at både samfund og arbejdsmarked ændres og tilpasser sig, så vi kan holde til at gå på arbejde hver dag i op til 50 år. Dette stiller ikke mindst store krav til arbejdsmiljøet, fastslår de.

Der skal være større fokus på forebyggelse, så vi ikke bliver nedslidt af at gå på arbejde, og så skal det mere være reglen end undtagelsen, at vores arbejdsliv består af flere 'karrierer'.

Social skævhed på arbejdsmarkedet

Baggrunden for rapporterne er, at tilbagetrækningsreformerne betyder, at mange unge, der begynder deres arbejdsliv i disse år, skal regne med at arbejde, til de bliver over 70 år. Det kan blive en udfordring for en stor gruppe på arbejdsmarkedet, hævdes det i Teknologirådets rapport 'Hvordan kan arbejdsmiljøet sikre flere gode år på arbejdsmarkedet?' fra januar 2018, der var bestilt af LO.

I rapporten fremhæves det, at der allerede nu stilles store krav til den enkelte på et stadig mere intenst arbejdsmarked. Derfor skal arbejdsmiljøindsatsen styrkes. Både ved bedre og flere tilsyn, mere forskning og formidling samt flere krav fra samfundet til virksomhederne, anbefaler rapporten.

Professor Andreas Holtermann fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, sidder i ekspertgruppen bag Teknologirådets rapport. Han uddyber:

- Som det ser ud nu, er der især mange med kort uddannelse, der får svært ved at klare sig længere tid på arbejdsmarkedet. De har ofte det ringeste helbred, de har oftere smerter og funktionsnedsættelse samt de fysisk hårdeste job og ringe indflydelse på deres arbejde. Denne cocktail gør det særligt udfordrende for mange af dem at have et godt og langt arbejdsliv, siger han.

Teknologirådets 14 anbefalinger

 1. En mere sammenhængende og koordineret arbejdsmiljøindsats.
 2. Arbejdstilsynet skal være stærkt og stabilt som fundament for en styrket arbejdsmiljøindsats.
 3. Forskningen i arbejdsmiljø skal være bred og dækkende, og resultaterne skal formidles sådan, at virksomheder og medarbejdere forstår dem.
 4. Den virksomhedsnære rådgivning og vejledning skal styrkes.
 5. Før ledelsen af en virksomhed beslutter at gennemføre større forandringer, skal den vurdere, hvordan de påvirker arbejdsmiljøet.
 6. Når opgaver sendes i udbud, skal der stilles krav til arbejdsmiljøet ved udførelsen af arbejdet.
 7. Øget myndighedsindsats for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.
 8. Arbejdstilsynet og pensions- og forsikringsselskaberne bør stille viden til rådighed for forskning og forebyggelse.
 9. Arbejdsintensiteten bør tilpasses, så den ikke skader de ansattes helbred og forringer deres mulighed for et godt og langt arbejdsliv.
 10. Opsøgende rådgivning om mulighederne for at skifte spor i arbejdslivet.
 11. I udvalgte fag og brancher bør medarbejderne tilbydes fysisk aktivitet i arbejdstiden.
 12. Støtte til udvikling af ny arbejdsorganisering og nye tekniske hjælpemidler som mindsker belastninger af de arbejdende.
 13. Fond til finansiering af en ambitiøs indsats.
 14. Aktivering af midler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Læs hele rapporten 'Hvordan kan arbejdsmiljøet sikre flere gode år på arbejdsmarkedet?' med anbefalingerne.

Forebygge mod mental nedslidning

Instituttet for Fremtidsforskning (IFF) har sammen med pensionsselskabet PFA nedsat en tænketank bestående af erhvervsledere og eksperter på ældreliv. De er i rapporten Det gode liv i den 3. alder kommet med en række anbefalinger til, hvordan samfundet skal møde de udfordringer, et længere seniorliv stiller. De peger på syv overordnede udfordringer, der dækker alt fra nye boligformer og ændrede familiemønstre til stigende sundhedsudgifter. Og naturligvis arbejdsmarkedet.

I modsætning til Teknologirådets ekspertgruppe forventer PFA-tænketanken, at fremtidens teknologi vil betyde, at problemet med fysisk nedslidning bliver mindre.

Derfor anbefaler tænketanken, at man retter den forebyggende indsats mod mental nedslidning.

- Nedslidningen kan true fastholdelsen på arbejdsmarkedet, hvilket kan gøre stress (…) til et stigende folkesundhedsproblem, skriver tænketanken.

Stressrelaterede sygemeldinger er allerede et stigende problem på arbejdsmarkedet, fremhæver begge rapporter, og PFA-rapporten anbefaler, at det private erhvervsliv indgår i 'Partnerskaber for bedre trivsel' med arbejdsmarkedets parter. Det vil fx pensionsselskaberne have en interesse i, da de mange sygemeldinger står for en stor del af deres udbetalinger.

Tænketankens anbefalinger
IFF- og PFA-tænketanken er kommet med i alt 33 anbefalinger til, hvordan man sikrer en god tredje alder. Anbefalingerne vedrørende arbejdsmarkedet er:
 • Fleksible rammer for tilbagetrækning
 • Forebyggelse af psykiske lidelser
 • Partnerskaber for bedre trivsel
 • Livslang læring som pligt for den enkelte
 • Uddannelsesopsparing til karriereskift.

 

 

 

 

Find hele rapporten 'Tænketanken – Den nye 3. alder' her.

Et arbejdsliv i etaper

Begge rapporter fremhæver, at vi skal begynde at vænne os til at se vores arbejdsliv i etaper. Det skal ikke nødvendigvis være fuld fart frem med en brat opbremsning, når man rammer pensionsalderen, men snarere en række temposkift og en langsom nedbremsning. Og begge taler også for, at det skal være naturligt i løbet af livet at skifte spor og lære sig et nyt fag eller efteruddanne sig løbende.

Og igen, fremhæver Andreas Holtermann, er det vigtigt at have de kortuddannede med.

- Problemet er, at der er mange typer arbejde, hvor man er 'gammel' og nedslidt, når man er 40 år. For en jord- og betonarbejder med rygsmerter og knæproblemer efter 20 år i jobbet, er der lang tid, til han er 70 år. Men hvis man kan efteruddanne sig eller helt skifte spor uden større økonomiske konsekvenser, så vil jeg mene, at denne gruppe vil have bedre muligheder for et langt og godt arbejdsliv, siger Andreas Holtermann.

Men på kort sigt mener han, at det er afgørende, at vi som samfund skaber nogle rammer, der sikrer, at virksomhederne er villige til at investere i, at deres medarbejdere kan holde i mange år.

- Arbejdsmiljø skal ikke længere blot sikre, at folk ikke bliver syge eller kommer til skade, når de er på arbejde, men det skal også holde os sunde og kunne tilpasses, når skavankerne kommer, så flest muligt kan holde i mange år, siger Andreas Holtermann.

Yderligere oplysninger

Professor Andreas Holtermann,NFA.

Læs hele NFA's temanyhedsbrev om seniorer

Temanyhedsbrevet om seniorer på arbejdsmarkedet blev offentliggjort den 19. april 2018.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her