FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Trygfonden igangsætter storstilet initiativ om seniorers arbejdsliv

19-04-2018
Hvilke faktorer er med til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet, og hvilke faktorer er med til at skubbe seniorer ud af arbejdsmarkedet? Det skal et nyt ambitiøst forskningsprojekt, SeniorArbejdsLiv, som er støttet af Trygfonden, kaste lys over.

Fastholdelse af seniorer

Danmark står over for en af de mest omfattende samfundsændringer, når pensionsalderen hæves i takt med levealderen. Foto: Thomas Tolstrup.

Af Niels Geisle

De seneste år er der gennemført en stribe reformer, der skal få danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet. Således forventes pensionsalderen i 2040 gradvist at være hævet til 70 år.

Hvad den udvikling betyder for danskernes tryghed, har TrygFonden undersøgt i deres årlige tryghedsmålinger blandt 6000 personer. Målingerne viser, at mange arbejdstagere er utrygge ved, om de kan holde til at arbejde frem til pensionsalderen, og om de får en værdig afgang fra arbejdsmarkedet.

- Danmark står over for en af de mest omfattende samfundsændringer, når pensionsalderen hæves i takt med levealderen. Store grupper af ældre på arbejdsmarkedet kan ende med en alderdom præget af økonomisk afsavn, hvis de ikke kan holde til at være længe på arbejdsmarkedet, eller bliver fyret i den sidste del af arbejdslivet, siger Anders Hede, forskningschef i Trygfonden.

SeniorArbejdsLiv skal fremme trygheden

Trygfonden har på den baggrund igangsat et projekt, der skal bidrage til at fremme danskernes tryghed i forbindelse med seniorårene på arbejdsmarkedet.

Projektet, der har fået navnet SeniorArbejdsLiv, skal identificere og kommunikere forhold, som står i vejen for en senere og værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Målet er at bidrage til debat og politikformulering om seniorer og tilbagetrækning samt inspirere arbejdspladserne til god praksis på området.

Ny viden om push- og stay-faktorer

SeniorArbejdsLiv-projektet gennemføres af Aalborg Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og TeamArbejdsliv i fællesskab, og er finansieret af Trygfonden.

- Projektet er ambitiøst og skal ved hjælp af to store survey-undersøgelser blandt henholdsvis seniorer og arbejdsgivere samt et kvalitativt studie tilvejebringe ny og solid viden om, hvad der henholdsvis fastholder seniorer på arbejdsmarkedet – de såkaldte stay-faktorer, og hvad der skubber seniorer ud af arbejdsmarkedet – de såkaldte push-faktorer, forklarer professor Lars L. Andersen, NFA.

Det nye ved SeniorArbejdsLiv-projektet er, at man ser på push- og stay-faktorer, som har været underbelyst i forskningen hidtil, og at mekanismerne undersøges i så stor skala, at det bliver muligt at analysere hvilke push- og stay-faktorer, der er betydningsfulde på forskellige dele af arbejdsmarkedet.

- Den bagvedliggende antagelse i projektet er, at flere ældre vil kunne trække sig senere og/eller mere værdigt fra arbejdsmarkedet, hvis vi bedre forstår, hvad der skubber nogle ufrivilligt tidligt ud, fx aldersdiskrimination og belastninger i arbejdsmiljøet, og hvad der formår at fastholde andre længe og tilfredse i arbejdslivet, fx gode opgaver, relationer og vilkår, fortæller Flemming Pedersen, direktør, TeamArbejdsliv.

Kommunikation der kan skabe forandring

I SeniorArbejdsLiv-projektet vil der på baggrund af resultaterne fra de tre undersøgelser blive igangsat formidlingsaktiviteter, som kan bidrage til både igangværende og kommende offentlige diskussioner om flere år på arbejdsmarkedet, nedslidning, aldersdiskrimination, gråt guld m.m.

Ambitionen er således, at resultaterne vil inspirere beslutningstagerne og debatten, så SeniorArbejdsLiv er med til at understøtte en positiv social forandring eller som minimum formår at rejse en politisk debat om seniorernes rolle på fremtidens arbejdsmarked.

- Der er brug for en viden, som kommer med nye og andre perspektiver på den debat og politikdannelse, som hidtil har været domineret af, hvordan man kan mindske de økonomiske incitamenter til tidlig tilbagetrækning - de såkaldte pull-faktorer, siger Per H. Jensen, professor, Aalborg Universitet, der er faglig koordinator på projektet.

SeniorArbejdsLiv som et referencepunkt

SeniorArbejdsLiv skal samtidig være det sted, man går hen, hvis man vil vide noget om seniorer på arbejdsmarkedet. Formidlingen indebærer derfor også, at projektet inddrager andre aktører, som har viden og praksis på området og formidler den viden. SeniorArbejdsLiv løber til og med 2019.

Yderligere oplysninger

  • Professor Per H. Jensen, Aalborg Universitet, der står for den survey, som er rettet mod arbejdspladserne: perh@dps.aau.dk
  • Professor Lars L. Andersen, der står for den survey, som er rettet mod seniorerne: lla@nfa.dk  
  • Direktør Flemming Pedersen, TeamArbejdsliv, der står for det kvalitative studie, som skal afdække samspillet mellem arbejdspladser og seniorer: flemp@teamarbejdsliv.dk

Læs hele NFA's temanyhedsbrev om seniorer

Temanyhedsbrevet om seniorer på arbejdsmarkedet blev offentliggjort den 19. april 2018.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her