FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 
 

Arbejdstid hænger sammen med livsstil

11-10-2010
Arbejder du mange timer om dagen eller har du skiftende arbejdstider? Så lever du måske også usundt. Det konkluderer amerikanske forskere i en videnskabelig artikel.

Anne Helene Gardes kommentar til og resumé af artiklen

Kommentar

Problemstillingen om i hvilket omfang arbejdstidens tilrettelæggelse hænger sammen med usund livsstil er interessant, fordi både arbejdstidens tilrettelæggelse og usund livsstil har betydning for risikoen for fx hjertesygdom.

Studiet er stærkt, idet populationen er stor, og det er muligt at medtage en del variable i den statistiske analyse. Det er dog ikke tydeligt, om de samme personer optræder flere gange i løbet af den årrække, som data er samlet ind over. Endvidere har det ikke været muligt at gøre svar-procenten op, så det er svært at vurdere, om resultaterne er repræsentative.

Der er mange forskellige jobgrupper, som sammenlignes fx ledere, produktionsmedarbejdere og administrativt personale. Ud over at deres arbejdstid kan tilrettelægges på forskellige måder, har de også mange andre forskelle i deres arbejdsforhold. Selvom forfatterne forsøger at tage højde for det i de statistiske analyser, kan det påvirke resultatet, så det, der ser ud som en sammenhæng til arbejdstidens tilrettelæggelse, som i virkeligheden skyldes andre arbejdsforhold.

I USA, hvor de fleste af studiets deltagere arbejder, er der udbredt mulighed for at komprimere arbejdsugen, så man arbejder 10 timer 4 dage om ugen. Det betyder, at nogle af de, der arbejder 10 timer arbejder færre dage, mens andre nok arbejder 10 timer om dagen i 5 dage pr uge. De har altså også en lang arbejdsuge. Det har ikke været muligt at skelne mellem de to typer arbejdstider i studiet, da der ikke er viden om antallet af arbejdstimer pr. uge. Det kan muligvis være en del af forklaringen på at 10 timer/dag nogen gange skiller sig ud i analyserne.

I studiet er der på tværsnitsanalyser fundet, at de der har lange arbejdsdage og /eller skiftende arbejdstider har en mindre sund helbredsadfærd. I tværsnitsanalyser er det ikke til at sige, hvad der er årsag, og hvad der er effekt. Det kan altså være, at deltagere med lange arbejdstider har en anden livsstil, fordi de har de pågældende arbejdstider. Man kan dog også forestille sig, at de en større andel af de, der lever usundt tager jobs med lange arbejdsdage og skiftende arbejdstider.

At det sidste kan være en del af forklaringen, viser et studie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Her er en større andel af de personer, der begynder at arbejde om natten, rygere i forvejen sammenlignet med personer, der begynder at arbejde om dagen. Resultaterne kan læses i Nabe-Nielsen K, Garde AH, Tüchsen F, et al. Cardiovascular risk factors and primary selection into shift work. Scand J Work Environ Health 2008;34(3):206-12.

Kilde:

Bushnell PT, Colombi A, Caruso CC, Tak SW. Work schedules and health behaviour outcomes at a large manufacturer. 2010, 48:395-405.

Resumé

Resuméet er et bearbejdet resumé af artiklen, dvs. at det ikke er direkte oversat.

Baggrund

Hvor længe og hvornår på døgnet man arbejder er i flere studier vist at hænge sammen med risikoen for fx hjerte-kar-sygdom. En mulig mekanisme kan være, at lange arbejdsdage (mere end 8 timer om dagen eller 40 timer om ugen) eller skifteholdsarbejde, fremmer usund livsstil, fx som følge af fysiologiske ændringer i kroppen og mindre og dårligere søvn.

Hvis man får belyst sammenhængen mellem arbejdstider og livsstil, vil man kunne lave bedre vagtplaner og samtidig vide, hvilke forhold der især skulle tages hensyn til, for at det skal være lettere for medarbejderne at have en sund livsstil.

Problemstilling

Forskerne ønskede at undersøge om lange arbejdstider og skiftende arbejdstider var relateret til usund livsstil. Dette blev gjort på et stort datamateriale.

Metode

Medarbejdere i en stor international virksomhed har løbende i perioden 2000-2008 udfyldt et elektronisk spørgeskema om livsstil, helbred, arbejdstider, arbejdsforhold og en række andre forhold. Følgende livsstilsfaktorer blev undersøgt: Body mass index (BMI) som udtryk for fedme, rygevaner, fysisk aktivitet, alkohol- og søvnvaner. Spørgeskemaet var bygget op af moduler og i alt har 26.442 medarbejder udfyldt så mange moduler, at de kunne bruges til undersøgelsen. 6.530 medarbejdere har desuden udfyldt et modul, hvor der blev spurgt til søvnvaner.

De fleste deltagere kom fra USA, men der var også deltagere fra afdelinger i Canada, Mexico, Europa, Australien, Kina og Filippinerne.

Resultater

Medarbejderne blev inddelt i grupper efter arbejdsdagens længde, om de havde dag eller natarbejde og om de havde skiftende arbejdstider. De forskellige grupper blev sammenlignet med medarbejdere med 8 timers arbejde i dagtimerne. I analyserne blev der justeret for jobgruppe, alder , køn, anciennitet og om deltagerne boede sammen med nogen.

Generelt havde medarbejdere med nattevagter og skiftende arbejdstider en mere usund livsstil, idet de røg mere, dyrkede mindre motion og var mere overvægtige end medarbejdere på 8 timers fast dagarbejde.

Grupperne med 12 timers arbejde enten om dagen eller med skiftende vagter havde mere usund livsstil på alle parametre. Det gjaldt dog ikke dem med faste 12-timers nattevagter.

Konklusioner

Forfatterne til artiklen konkluderer at resultaterne støtter teorien om, at lange arbejdsdage og skifteholdsarbejde er forbundet med mindre søvn, mere rygning og mindre motion.

 

02-11-2010
 22.04.2018
Kontakt: Anne Helene Garde
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her