FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 
 

8th International Conference on Occupational Stress and Health. Work, Stress, and Health 2009: Global Concerns and Approaches, den 5.-8. november 2009

10-02-2010
Sted: San Juan, Puerto Rico
Mødeleder: American Psychological Association (APA) og National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
 

Mere end ettusind forskere og praktikere samlet til konference

Mere end 1.000 forskere og praktikere indenfor primært arbejds-, organisations-, sundheds- og klinisk psykologi var tilmeldt konferencen. Aktiviteterne omfattede daglige plenum- og postersessioner, parallelle sessioner samt frokosttutorials om emner relateret til arbejdsmiljø, stress og sundhed på arbejdspladsen. En række preconferenceworkshops omhandlede blandt andet emnerne: engagement i arbejdet, evaluering af interventioner relateret til stress og multikulturelle perspektiver i arbejdsmiljøforskning. 

Fem deltagere fra NFA

Fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejsmiljø, NFA deltog fem personer: Direktør Palle Ørbæk, professor Jakob Bjørner, seniorforsker Karina M. Nielsen, datamanager Isabella Carneiro og ph.d-studerende Marie Martin. Tilsammen præsenterede vi seks rapporter og koordinerede tre symposier (se nedenfor). Seniorforsker Karina M. Nielsen blev hædret to gange, dels med prisen ”Early Career Achievement Award” og dels med en ”honorable mention” i ”Best Practices Intervention Evaluation Award”.

Globale arbejdsforhold og konsekvenserne for medarbejdernes sundhed, sikkerhed og velfærd

Konferencens overordnede tema var globale arbejdsforhold, deres skiftende natur og konsekvenserne af disse ændringer for medarbejderes sundhed, sikkerhed og velfærd. Der blev indledt med et foredrag af Steven Greenhouse, journalist på The New York Times og forfatter til bogen ”The Big Squeeze – tough times for the American worker”. Han fortalte om udviklingen på det amerikanske arbejdsmarked gennem de seneste 30 år.  

Arbejdsmiljø, stress og sundhed

Konferencen var fyldt af sessioner, hvor forskere fremlagde deres videnskabelige resultater under det overordnede emne arbejdsmiljø, stress og sundhed. Dette emne omfatter underemner af global interesse, da forholdene påvirker både I- og U-lande, fx arbejds- og familiekonflikter, vold og uhøflig adfærd på arbejdspladsen, lange arbejdstider, arbejdsforhold (herunder ledelse) og søvn, ledelse og sundhed, tilbagevenden til arbejde efter langvarig sygemelding, den aldrende arbejdsstyrke, den multikulturelle arbejdsstyrke og ’best practice’ til at forebygge stress og forbedre sundheden for medarbejdere og deres organisationer. Et generelt indtryk fra konferencen var, at de fleste deltagere anvendte meget sofistikerede psykologiske modeller. Til gengæld var de anvendte forskningsdesigns ofte svage. I rigtigt mange indlæg blev en kompliceret model underbygget med analyse af tværsnitsdata – ofte med brug af Structural Equations Modeling (SEM). På NFA kan vi derfor konstatere, at vi har mange undersøgelser med forskningsdesign, der ligger i den bedste ende af de undersøgelser, som blev præsenteret på konferencen.

Eksempler på emner på konferencen

Af de mange sessioner om forskellige emner var følgende især værd at bemærke:

 • Uhøflighed på arbejdspladsen (Incivility in the Workplace) – Denne session beskæftigede sig med den tilsyneladende stigende tendens til uhøflighed og uciviliseret opførsel på arbejdspladsen. Der er blevet påvist signifikante associationer mellem uhøflighed og både jobtilfredshed og grad af sammenhold. Det at overvære uhøflighed på arbejdspladsen er også blevet associeret med intentioner om at sige op.  
 • Tilbagevenden til arbejde (Return to Work) – I denne session præsenterede tre canadiske og en svensk forsker deres seneste arbejder relateret til tilbagevenden til arbejde (TTA) blandt folk med langtidssygefravær. Fra de canadiske forskeres side blev der især lagt vægt på vigtigheden af samarbejde mellem den sygemeldte, arbejdspladsen og det sociale system i TTA-processen – herunder hvilke faldgruber og fremmende faktorer, der findes i den canadiske kontekst. Det svenske oplæg handlede om en arbejdspladsbaseret intervention for personer sygemeldt med udbrændthed, der viste positive resultater i form af hurtigere TTA.
 • Metodologiske spørgsmål I & II (Methodological Issues in Occupational Health Psychology Research) – Som det også blev fremhævet af en af oplægsholderne, var de to sessioner rigtigt gode muligheder for at dele og diskutere gode råd såvel som bekymringer om metoder og materialer, eftersom det kun er relativt få af os, der får mulighed for at publicere om dette emne. Adskillige interessante emner blev fremlagt, heriblandt metoder til validering af skalaer og begreber om multikulturelle populationer, multiple mediatorer og dominansanalyse, fordele og ulemper ved arkiv-data, samt den ideelle follow-up længde i flerfasede undersøgelser.
 • Biologiske og fysiologiske effekter af Stress (Biological and Physiological Effects of Stress) – Nogle oplæg fokuserede på, hvordan stress fører til fysiologiske reaktioner. De studier, der fokuserede på kortisol som udfaldsmål, fandt for de flestes vedkommende en sammenhæng med målinger af krav i jobbet. Andre studier så på fx natural killer cells og restitutionshormoner, såsom DHEA-S.
 • Mellemlederes rolle i medarbejderes sundhed og velbefindende (The Role of Middle Managers in Ensuring Employee Health and Well-Being) – Nyere forskning peger på, at nærmeste leders adfærd har en betydning for medarbejdernes trivsel. Dette symposium, ledet af Karina M. Nielsen, omhandlede bl.a.  hvordan mellemledere, der anvender transformationsledelse påvirker medarbejdernes søvnkvalitet og hvilken rolle self-efficacy spiller i dette forhold; hvordan mellemledere kan mediere interventionsprocesser og medvirke til succesfuld implementering af arbejdsmiljø-interventioner; og hvilken viden, hvilke evner og kompetencer der kræves af mellemledere, for at de kan medvirke til succesfuld TTA efter langtidssygefravær.
 • Sammenhængen mellem udbrændthed og engagement (From Flow to Engagement) – Nyere forskning fra Holland tyder på, at engagement og udbrændthed ikke ligger på et kontinuum. Det betyder at det er muligt at lide af en mild grad af udbrændthed på samme tid, som medarbejderne er engagerede og vice versa. Data støttede også, at høje krav i arbejdet er forbundet med en højere grad af udbrændthed, men der er ingen sammenhæng mellem kravene i arbejdet og medarbejdernes engagement. Modsat hænger gode ressourcer i arbejdet (eks. social støtte og udviklingsmuligheder) sammen med nedsat udbrændthed og øget engagement.
 • Evaluering af organisatoriske interventioner (Examining the Effects of Organizational-Level Interventions: Integrating Process and Effect Evaluation) – Dette symposium, ledet af Karina M. Nielsen, diskuterede den seneste udvikling i proces- og effekt evaluering. Der arbejder bla. På teoretiske modeller for, hvilke faktorer og niveauer, der bør undersøges når man evaluerer effekten af organisatoriske interventioner for at få en forståelse af, hvordan og hvorfor en intervention har en given effekt. Derudover blev der også præsenteret et procesevalueringsspørgeskema, som kan knyttes til en kvantitativ effektevaluering.

NFA forskningspræsentationer og symposier

NFA bidrog med seks forskningspræsentationer og tre symposier, der satte fokus på og skabte interesse for NFA's arbejde:

Forskningspræsentationer

 • Bjørner J B: Measurement of workplace risk factors for stress: How should construct validity be evaluated?
 • Carneiro I G: Psychosocial work environment and sickness absence: the case of elderly care immigrant workers in Denmark.
 • Martin M H T: Job strain, work related rumination, self-efficacy and sleep among knowledge workers.
 • Nielsen K M: Does training facilitates training team implementation in the real world? A longitudinal field study.
 • Nielsen K M: The role of middle managers’ active support when implementing teams: A longitudinal field study.
 • Nielsen K M: Does participation mediate the effects of team implementation on mployee well-being and job satisfaction?

Tre symposier ved chair Karina M. Nielsen, NFA

 • Examining the effect Organizational-level interventions: Integrating process and effect evaluation.
 • The role middle managers play in ensuring employee halth and well-being.
 • Introducing the Healthy Change Process Index: Validation of a New Organizational Change Process Measure.

 
10-02-2010
 22.04.2018
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her