FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 
 

Præsentationer 2007

29-10-2008

Work Environment and Depression, Reiner Rugulies, NFA, Forskningskonferencen Arbejde under forandring - Traditioner og ambitioner i studier af arbejde og organisering, Københavns Universitet, Institut for Psykologi, 29. November 2007 [PDF version]

Støj og dens konsekvenser. Søren Peter Lund, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Audiovox miniseminar, Hotel Scandic, Glostrup 9. november 2007 [PDF version]

Tilbagevenden til arbejde blandt langtidssygemeldte med psykiske helbredsproblemer, Maj Britt Dahl Nielsen, Malene Amby, Dorthe Johansen og Reiner Rugulies, NFA, Den 4. danske stressforskningskonference, København, 5. november 2007 [PDF version]

Høreskade, tinnitus og hyperakusis hos musikere. Søren Peter Lund, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Støjmøde på NFA 6. november 2007 [PDF version]

Virksomhedens sociale kapital - et nyt ledelsesfokus. Peter Hasle, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Ledelsens Dag, Bella Centret 6. november 2007 [PDF version]

Virksomhedens sociale kapital - arbejdsmiljø og performance. Peter Hasle, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet Fællesbestyrelsesmøde, Ferskvandscenteret 2. november 2007 [PDF version]

Arbejdstilsynet - Centermøde, Hadsten, 2. november 2007

 • Arbejdsulykker og sikkerhedskultur: Måling og intervention i bløde værdier, Pete Kines, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]
 • Arbejdssikkerhed på store byggeprojekter, Johnny Dyreborg, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]

Summit on Occupational Safety Culture and Climate, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 30. - 31. oktober 2007

 • Safety climate/culture and intervention - experiences from the FAIS project. Bryan Cleal, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]
 • Management values, leadership, and safety climate. Dov Zohar, Israel Institute of Technology [PDF version]
 • Safety, management, and culture. Frank Guldenmund, Delft University of Technology [PDF version]
 • Safety culture in an institutional perspective. Johnny Dyreborg, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]
 • Safety climate: Where are we now? Rhona Flin, Aberdeen University [PDF version]
 • Multiple safety climates. Mark Griffin, University of Sheffield [PDF version]

Arbejdsmiljøkonferencen 2007, Hotel Nyborg Strand, 30. - 31. oktober 2007

 • Arbejdsmiljøet i dagens Danmark. Palle Ørbæk, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]
 • Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Ole H. Sørensen og Jan H. Pejtersen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]
 • Lean uden stress - udvikling af et dansk produktionskoncept. Peter Hasle, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]

Se også Videncenter for Arbejdsmiljø's omtale af konferencens workshops og indlæg.

Preventing MSD - The case of repetitive strain injuries in Denmark. Peter Hasle, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Les Débates d'EUROGIP, Paris 22. oktober 2007 [PDF version]

Organizational social capital and the relations with quality of work and health - a new issue for research. Peter Hasle, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, International Congress on Social Capital and Networks of Trust, University of Jyväskylä, Finland 18. - 20. oktober 2007 [PDF version]

Lean uden stress. Peter Hasle, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Teknologisk Institut 24. september 2007 [PDF version]

Psykisk arbejdsmiljø. Travlhed og/eller stress. Palle Ørbæk, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Forebyggelsesfonden 16. oktober 2007 [PDF version]

Improving the quality of job design. David Holman, Institute of Work Psychology, University of Sheffield [PDF version]

Social kapital og den samarbejdende virksomhed. Peter Hasle, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, LO-skolen 21. juni 2007 [PDF version]

Formidlingsmøder om arbejdsmiljø, arbejdsfastholdelse og plejekvalitet på ældreområdet, mandag den 7. maj 2007 kl. 13.00 i Studenternes Hus, Århus og torsdag den 31. maj 2007 kl 13.00 i Symbion, København

 • SOSU-programmet 2004-2008. Nils Fallentin, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, [ PDF version]
 • Fastholdelse og sygefravær blandt medarbejderne på ældreområdet. Vilhelm Borg, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [ PDF version]
 • Fysiske belastninger i plejearbejdet. Nils Fallentin, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, [ PDF version]
 • Vold, trusler & mobning blandt SOSU'er. Annie Høgh, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [ PDF version]
 • Ressourcer og kvalitet i arbejdet. Jacob Hilden Winsløw, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [ PDF version]
 • SOSU'er årgang 2004 - det første år. Annie Høgh, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [ PDF version]
 • Arbejdsmiljøforhold for SOSU-uddannede indvandrere i Danmark. Vilhelm Borg, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [ PDF version]  

Advisory services for small enterprises - Australian and Danish experiences. Peter Hasle, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, IDA 24. maj 2007 [PDF version]

Hvilken betydning har social kapital på danske arbejdspladser? Peter Hasle, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Schæffergården 22. maj 2007 [PDF version]

International Federation of Psychiatric Epidemiology XI Congress, Göteborg, Sverige, 3-6. maj 2007

 • Psychosocial work environment and the risk of severe depressive symptoms and burnout, Ute Bültmann, University Medical Center Groningen, Holland & Reiner Rugulies, NFA [NFA version]
 • Severe depressive symptoms and the risk of long-term sickness absence and work disability, Ute Bültmann, University Medical Center Groningen, Holland & Reiner Rugulies, NFA [PDF version]

Arbejdsmiljø og bæredygtighed - samarbejde, social kapital og konkurrenceevne. Peter Hasle, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, MEM-konference 20. april 2007 [PDF version]

SOSU-formidling: NFA’s direktør Palle Ørbæk fremlagde resultater og konklusioner fra de tolv rapporter på en række power points ved beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksens pressemøde den 28. marts 2007.

Formidlingsmøde om Frisører, helbred og arbejdsmiljø, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 19. marts 2007

 • Ergonomi i frisørarbejdet. Marie Birk Jørgensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]
 • Vådt arbejde og hudproblemer. Mari-Ann Flyvholm, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]
 • Risiko overfor allergi i frisørfaget? Heidi Søsted, Videncenter for Allergi [PDF version]
 • Frisører og kræft. Johnni Hansen, Kræftens Bekæmpelse [PDF version]
 • Evnen til at få børn hos kvindelige frisører. Karin Sørig Hougaard, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]

HK fyraftensmøde, København, 12. marts 2007

 • Computerarbejde og helbred. Gisela Sjøgaard, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]
 • Ergonomiske faktorers betydning for øjenirritation. Pernille Kofoed Nielsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]
 • Blinkfrekvens undersøgt ved computerarbejde med forskellig skærmhøjde. Pernille Kofoed Nielsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]
 • Øjenirritationsrelaterede symptomer i kontormiljøet. Peder Wolkoff, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]
 • Øjenirritationsrelaterede symptomer i forbindelse med computerarbejde. Peder Wolkoff, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]

Lean og arbejdsmiljø. Peter Hasle, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Temadag for arbejdsmiljørådgivere 7. marts 2007 [PDF version]

Lean og arbejdsmiljø. Peter Hasle, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Temadag på LO-skolen 27. februar 2007 [PDF version]

Formidlingsmøde om Lean uden stress, Symbion Science Park, 25. januar 2007. Download faktaarket "Ny viden om lean".

 • Hvordan gennemføres Lean i praksis - hvilke erfaringer har vi? John Johansen, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet [PDF version]
 • Om lean Per Langaa Jensen, DTU [PDF version]
 • Lean uden stress. Udvikling af et bæredygtigt produktionskoncept Per Langaa Jensen, DTU [PDF version]
 • Hvad siger forskningen om lean og arbejdsmiljø. Peter Hasle, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]

Arbejdsmiljø. Nøglen til velfærd i et globaliseret samfund. Tage S. Kristensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, FTF Vinterkonference, Kobæk Strand 18. januar 2007 [PDF version]

Formidlingsmøde om Arbejdsmiljø i Danmark 2005, Århus Universitet 12. januar 2007 og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 17. januar 2007.

 • Arbejdsmiljø 2005. Elsa Bach, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]
 • Status over arbejdsmiljøet i Danmark. Hermann Burr, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]
 • Præsentation af hjemmeside, rapport og pjecer. Helle S. Gram, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø [PDF version]
 • Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater [PDF version]
23-03-2012
 20.06.2018
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her