FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Ph.D. stipendium ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Ansøgningsfrist 15. april 2012)

Ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er en 3-årig stilling som PhD-studerende ledig til besættelse pr. 1. august 2012.

Projekt

Forskning ved NFA har dokumenteret, at kortvarig intensiv motion på arbejdspladsen i betydeligt omfang kan reducere forekomst og intensitet af smerter i nakke-skulderregionen blandt ansatte med kontorarbejde og laboranter med ensidigt belastende arbejde. Udenlandske undersøgelser har desuden vist at motion kan reducere smerter i ryggen hos personer med fysisk anstrengende arbejde.

Det er dog uvist om arbejdskravene i slagteribranchen (stram akkord, få pauser, monotomt og EGA) tillader tilstrækkelig restitution eller på anden måde begunstiger et optimalt fysiologisk og psykologisk adaptationsmiljø, der er nødvendigt for træningsinduceret smertereduktion.
 
Det er PhD-projektets overordnede formål, at teste om implementering af simple træningsmetoder kan reducere forekomst og intensitet af ikke kun smerter i nakke-skulder-regionen, men også i albuen og håndleddet blandt personer i slagteribranchen med høj grad af ensidigt gentagent arbejde. Da fysisk kapacitet er afhængig af regelmæssig motion, og det er kendt at det kan være svært at holde motivationen oppe over længere tid, findes der desuden behov for at afprøve en flerstrenget interventionsmodel med metodisk fokus indenfor den biopsykosociale referenceramme der kan sikre langtidsforankring af sådanne tiltag på virksomhederne. 

Kvalifikationer

Vi forestiller os, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som kandidat indenfor natur- eller sundhedsvidenskab. Kandidater, der har erfaring med et eller flere af følgende områder: elektromyografi, måling af muskelkraft, matlabanalyse, statistisk databehandling med SAS, SPSS eller lignende vil blive foretrukket.

Hvad kan vi tilbyde?

Gode ansættelsesforhold med flekstid. En spændende og udfordrende arbejdsplads, hvor opgaverne bliver løst i samarbejde med engagerede medarbejdere, der spænder over en række forskellige kompetencer.
 
Du vil blive ansat efter overenskomsten mellem Finansministeriet og AC.
 
NFA gennemfører forskning, udredning og overvågning af arbejdsmiljøet. Forskningscentret er en enhed under Beskæftigelsesministeriet, og forskningscentrets virksomhed indgår derfor direkte i ministeriets grundlag for politikudvikling og myndighedsudøvelse. Udover rådgivning af Beskæftigelsesministeriet, formidler NFA bredt sin viden til virksomheder, arbejdsmiljørådgivere og arbejdsmarkedets parter, ligesom forskningscentret forestår undervisning og ph.d.-vejledning på universiteterne.

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger om stillingen og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan fås hos seniorforsker Lars Andersen, lla@arbejdsmiljoforskning.dk eller telefon 39 16 53 19.

Du kan læse mere om NFA på www.arbejdsmiljoforskning.dk.

Er du interesseret?

Så send din ansøgning, CV samt relevante bilag via nedenstående link.

http://golf.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?ProjectId=66496&DepartmentId=6068&SkipAdvertisement=true

Vi ønsker at afspejle mangfoldigheden i samfundet og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, handicap eller etnisk oprindelse.
 

 23.02.2012
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version