FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

De nyeste teknikker til analyse af luftforureninger

Indeklimakemigruppen tilbyder

 • et inspirerende og kompetitivt forskningsmiljø, hvor vores forskningsstrategi er at være på forkant gennem daglig dialog og diskussion
 • engagerede forskere og teknikere
 • en række spændende projekter, der både kan være grundforskningsprægede og/eller anvendelsesorienterede
 • aktiv publicering og formidling
 • det nyeste indenfor instrumentering
 • delekontor med egen PC og et aktivt behjælpeligt bibliotek
 • et ungt forskningsmiljø med mange speciale- og ph.d.-studerende. 

Konkrete forslag til specialestudier

 • Atmosfærekemi i indeklimaet – indflydelse af alder/fugt på produktsammensætningen i ozon/terpen reaktioner.
 • Spektroskopiske metoder til identifikation/monitorering af intermediære species dannet i ozon/NOx/terpen reaktioner.
 • Undersøgelse af proxi-mål for ustabile species dannet i ozon/terpenreaktioner.
 • Identifikation og kvantificering af lugte afgivet fra byggematerialer vha GC-olfaktometri-massespektroskopiske metoder.
 • Kortlægning af oxidanter og reaktive species i indemiljøet.
 • Måling af peroxyacylnitrater i indemiljøet.
 • Byggematerialers rektion med ozon og nitrogenoxider – undersøgelse af produktdannelse i materialeoverfladen.
 • Massepektrometrisk undersøgelse af ozon/terpen reaktioner: Adskillelse af gasfasen fra partikelfasen ved hjælp af denuderteknik.
 • Identifikation af gasformige ozon/terpenreaktionsprodukter vha GC/MS/MS teknikker.
 • Identifikation af ozon/terpenreaktionsprodukter som udfældes på overfladen af et Teflon reaktionskammer.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Per Axel Clausen eller professor Peder Wolkoff.

 04.03.2014
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version