FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Malene Friis Andersen

MaleneFriisAndersen

Curriculum Vitae (CV)

Forskningsinteresser

Jeg interesserer mig for at forstå stress som et komplekst og dynamisk fænomen i det moderne arbejde. Jeg er optaget af, hvad der har betydning for, om sygemeldte medarbejdere med mentale helbredsproblemer kommer tilbage til arbejdet og hvilken rolle lederen spiller i forhold til at forebygge og håndtere psykisk mistrivsel og nedbringe sygefraværet. Derudover interesserer jeg mig for social kapita i organisationer.

Jeg anvender hovedsageligt kvalitativ metode men har også i flere projekter været med til at udarbejde forskellige former for review. Jeg er desuden optaget af at bidrage til teoretiske forståelser og beskrivelser af de udfordringer og muligheder som fylder i det moderne videns- og relationsarbejde.

Jeg undersøger for eksempel:

 • Stress i videns- og relationsarbejdet
 • Lederens oplevelse af at kunne spotte, håndtere og fastholde medarbejdere med psykiskrelateret mistrivsel
 • Hvordan kan vi forstå mekanismerne i social kapital?
 • Hvilke indsatser forbedrerden sociale kapital i teams, mellem teams og mellem medarbejdere og ledere?
 • Hvordan påvirker performance management medarbejderes trivsel og udvikling?

Det er vigtigt for mig, at forskningen kommer arbejdsmiljøprofessionelle samt ledere og medarbejdere til gode. Jeg prioriterer derfor at skrive bøger og skabe og redigere antologier til praksis ved siden af min forskning.

Udvalgte publikationer

 • Andersen MF, Nielsen KM, Brinkmann S. How do Workers with Common Mental Disorders Experience a Multidisciplinary Return-To-Work Intervention? A Qualitative Study. Journal of Occupational Rehabilitation, February 2014.
 • Andersen MF, Nielsen KM, Brinkmann S. Meta-synthesis of qualitative research on return to work among employees with common mental disorders. Scand J Work Environ Health. 2012; 38:93-104.
 • Borg V, Andersen MN, Kolte IV, Andersen MF. White paper on mental health, sickness absence and return to work. Copenhagen: National Research Centre for the working Environment, 2010

Bøger

 • Andersen MF & Tanggaard L (oktober 2016): Tæller vi det, der tæller? Klims Forlag
 • Andersen MF & Kingston M (2016): Stop stress – Håndbog for ledere. Klims Forlag
 • Andersen MF & Brinkmann S (red). (2013) “Nye perspektiver på stress” Klims Forlag   
 20.05.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Find en ekspert

Hvis du vil finde en medarbejder, der i særlig grad beskæftiger sig med et bestemt emne, kan du prøve at søge efter emnet på personsiderne.

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her