FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Pete Kines

Pete Kines

Forskningsinteresser

 • Ulykker og sikkerhed i højrisiko industrier – sikkerheds holdninger, adfærd og interventioner
 • Måling af sikkerhedsklima, sikkerhedskommunikation og sikkerhedsniveauer
 • Ledercoaching og medarbejderseminarer
 • Krisehåndtering og psykotraumatologi
 • Tværfaglige dybdeanalyser af ulykker
 • Risikoadfærd og sikkerhedsledelse
 • Arbejdsskade epidemiologi 
 • Unges arbejdssikkerhed

/upload/arbejdsulykker/pete kines/pk-bb20.jpg 

Aktuel forskning

 • Projektleder for 'Toolbox-møder' (2014-2016)
 • Projektmedarbejder i 'Young workers and sustainable work life, with special emphasis on Nordic conditions' (2014-2015)
 • Projektmedarbejder i 'Arbejdsulykker i Danmark og Sverige - identificering af virkemidler og strategier' (2013-2016)
 • Projektleder for 'Udvikling af en bæredygtig sikkerhedskultur i en stor multinational produktionsvirksomhed' (2013-2016)
 • Projektleder for 'Sikkert arbejde for Unge' (SAFU) (2011-2014)
 • Projektmedarbejder i 'Sikkerhedskultur og nul-ulykker' (PEROSH) (2009-2015)
 • Projektmedarbejder i 'Systematisk Review af Ulykkesforebyggelse' (Review) (2011-2014)
 • Projektleder for 'Nordisk Spørgeskema om Arbejdsrelateret Sikkerhedsklima' (NOSACQ-50) (2002-2015) 

 

 03.11.2014
Kontakt: Pete Kines
 
Seneste artikel
Seneste projektopdatering
Seneste forsidenyhed
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version