FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom

Hvordan påvirker arbejdstiden, fx om vi har dag- eller natarbejde eller skiftende arbejdstider, vores helbred? Og kommer unge med aften- og nattearbejde oftere ud for arbejdsulykker end ældre med samme arbejdstider? Det er spørgsmål, som forskerne gerne vil undersøge og finde svar på i dette projekt

Data fra Arbejdskraftundersøgelsen

For at undersøge disse spørgsmål anvender forskerne data fra Arbejdskraftundersøgelsen, som gennemføres af Danmarks Statistik. I undersøgelsen har 15-20.000 erhvervsaktive danskere hvert år siden 1994 blandt andet svaret på spørgsmål om deres arbejdstid og i udvalgte år også på spørgsmål om risiko for arbejdsulykker.

 03.12.2014
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her