FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Arbejdstid, sikkerhed og ulykker

Projektet skal styrke det videnskabelige grundlag for tilrettelæggelse af arbejdstid og sikkerhed. Hensigten er at udarbejde konkrete anbefalinger for, hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, så risikoen for ulykker reduceres.

Formål

Projekt ’Arbejdstid, sikkerhed og ulykker’ har til formål at undersøge betydningen af arbejdstidens tilrettelæggelse for arbejdssikkerhed og risikoen for ulykker med særlig fokus på sundhedssektoren.

Baggrund

Hvert år er der mere end 600.000 skadestuekontakter som følge af en ulykke i Danmark. Konsekvenserne af en ulykke kan variere fra mindre skader til irreversible skader og død. Ulykker er således forbundet med både menneskelige omkostninger og samfundsøkonomiske konsekvenser i form af udgifter til fravær, produktivitetstab og erstatninger.

En mulig årsag til ulykker kan være træthed og uopmærksomhed som følge af nat- og skiftearbejde. Natarbejde og skiftearbejde er meget udbredt i branchen ’Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger’, hvor der også anmeldes og anderkendes flest arbejdsulykker.

Særligt arbejdstidens placering på døgnet og længden af vagter har vist sig at have betydning for medarbejdernes sikkerhed på arbejdspladsen. Det vil vi gerne undersøge yderligere i et stort registerstudie ved brug af Dansk Arbejdstidsdatabase (DAD; www.arbejdsmiljoforskning.dk/dad)

Projektet består af to dele:

Delprojekt 1 (Ph.d.-projekt): ’Arbejdstid, træthed og ulykker’ skal undersøge:

  1. Betydningen af arbejdstidens tilrettelæggelse for risikoen for ulykker

  2. Betydningen af en ulykke for den efterfølgende tilrettelæggelse af arbejdstid

  3. Betydningen af tilrettelæggelsen af antal nattevagter i træk for søvn og træthed

Delprojekt 2 (feltstudie): Undersøger om sikkerhedsklimaet og sikkerhedsniveauet ændrer sig på tværs af døgnet.

Mål

Projektet skal styrke det videnskabelige grundlag for tilrettelæggelse af arbejdstid og sikkerhed. Hensigten er at udarbejde konkrete anbefalinger for, hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, så risikoen for ulykker reduceres.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Projektperiode
December 2015 - november 2018.

Projektleder
Professor Anne Helene Garde

Kontakperson
Professor Anne Helene Garde. E-mail: ahg@arbejdsmiljoforskning.dk 

Samarbejdspartnere
Kræftens Bekæmpelse
Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

 18.05.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her