FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Betydning af fysiske arbejdskrav for udvikling af muskelskeletbesvær

Kort uddannelse, arvelige faktorer og livsstil øger risikoen for at udvikle muskel- og skeletbesvær. Men hvor stor betydning har de fysiske krav i arbejdet for, hvordan almindeligt forekommende muskel- og skeletbesvær udvikler sig? Det ved vi ikke. Der mangler nemlig dokumentation for, hvilke niveauer af fysiske krav i arbejdet der i sig selv øger risikoen for muskel- og skeletbesvær. Dette gør det vanskeligt effektivt at forebygge muskel- og skeletbesvær. For at få en mere sikker viden om risikofaktorerne i arbejdet, er det nødvendigt med objektive og præcise målinger af de fysiske krav i arbejdet over flere døgn og at følge udviklingen af muskel- og skeletbesvær tæt over længere tid.

Formålet med dette projekt er at teste to hypoteser

  1. Der er en direkte sammenhæng mellem en række fysiske krav i arbejdet og udviklingen af muskel- og skeletbesvær.
  2. Faktorer som køn, alder og fysisk kapacitet har betydning for sammenhængen mellem de fysiske krav i arbejdet og udvikling af muskel- og skeletbesvær.

Forskerne bag projektet vil teste hypoteserne ved at foretage objektive målinger af de fysiske krav i arbejdet over fire døgn og følge udviklingen af muskelskeletbesvær tæt gennem 1 år blandt ca. 1.000 beskæftigede inden for tre brancher:

  • transport
  • industri
  • rengøring

Målingerne vil give bedre dokumenterede og mere præcise oplysninger om sammenhængen mellem fysiske krav i arbejdet og udvikling af muskel- og skeletbesvær. Dette vil medvirke til, at myndigheder og fagpersoner kan udvikle mere effektive anbefalinger til at forebygge muskel- og skeletbesvær.

Dette forskningsprojekt bliver gennemført i tæt samarbejde med Fagligt Fælles Forbund (3F). De er i gang med et sundhedsprojekt, ”Ulighed i sundhed” støttet af Forebyggelsesfonden. I 2012 gennemfører de et sundhedstjek af 6.000 medarbejdere beskæftiget inden for de tre brancher. Vi vil rekruttere ca. 1.000 deltagere fra 3F’s sundhedsprojekt til dette forskningsprojekt.

Øvrige samarbejdspartnere i projektet er professor Pascal Madeleine fra Aalborg Universitet, professor Karen Søgaard fra Syddansk Universitet og overlæge Ole Steen Mortensen fra Bispebjerg Hospital.

 

 17.04.2012
Kontakt: Andreas Holtermann
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her