FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Biocider i sprayprodukter - eksponering og sundhed

Projektet skal bidrage til en mere sikker og nuanceret måde at risikovurdere biocidholdige sprayprodukter ved at validere eksisterende modeller med eksperimentelle data.

Formål

Formålet med projektet er at belyse omfanget af den eksponering, som brugere af biocidholdige sprayprodukter (biocider er kemiske stoffer til bekæmpelse af skadedyr, bakterier og svampe mm.) bliver udsat for, når de anvender produkter til fx desinfektion, insektbekæmpelse og/eller insektkontrol. Forskerne vil også vurdere kvaliteten af eksisterende modeller til at beregne eksponeringer på arbejdspladser og private hjem.

Baggrund

Professionelle brugere har længe anvendt biocidholdige sprayprodukter som insektmidler, repellenter (fx myggeolie, der holder myggene væk) og desinfektionsmidler, og produkterne bliver nu også markedsført til private.

Alligevel er der meget begrænset viden om, hvor meget brugere bliver eksponeret for de såkaldte aktivstoffer (de virksomme kemikalier), når de anvender produkterne, og om der er en sundhedsrisiko forbundet hermed.

De fleste biocidholdige sprayprodukter bliver brugt indendørs. Det udgør en ekstra risiko, fordi mennesker sandsynligvis vil blive eksponeret for stofferne gennem længere tid. Derudover er der også en risiko for, at børn kan blive eksponeret for sprayprodukterne, når de færdes i de behandlede områder.

Der er kun fastsat grænseværdier i luft for meget få biocidaktive stoffer. Det er derfor vanskeligt for myndigheder og brugere at vurdere biocidprodukters potentielle sundhedsmæssige risici.

Mål

Projektet vil bidrage til en mere sikker og nuanceret måde at risikovurdere biocidholdige sprayprodukter ved at validere eksisterende modeller med eksperimentelle data.

Konkret kan resultaterne fra projektet bruges til at

  • stille krav til den dokumentation industrien skal fremvise i forbindelse med udvikling af nye produkter og ansøgninger
  • supportere myndigheder i EU i forbindelse med at vurdere og godkende biocidholdige sprayprodukter.

Projektet kan således give Miljøstyrelsen og EU et bedre grundlag for at sikre, at der kun kan markedsføres desinfektionsmidler, insektmidler og repellenter der er sikre for menneskers sundhed.

Støttet økonomisk af
Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning

Projektperiode
1.8.2015-31.12.2017

Projektleder
Seniorforsker Asger W. Nørgaard, NFA

Kontaktpersoner
Seniorforsker Ismo Koponen, NFA
Seniorforsker Per Axel Clausen, NFA

Samarbejdspartner
Dansk Hydraulisk Institut, DH

 

 10.05.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her