FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Dansk Center for Nanosikkerhed

Dansk Center for Nanosikkerhed fortsætter sin forskning i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser frem til udgangen af 2018.

Nanomaterialer bliver anvendt på danske arbejdspladser, og de kan udgøre et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Forsøg med dyremodeller har nemlig vist, at nogle nanomaterialer er farligere at indånde end større partikler med den samme kemiske sammensætning. Det betyder blandt andet, at erhvervsmæssig udsættelse for nanomaterialer kan øge risikoen for at udvikle kræft og hjertekarsygdom.

En af de store udfordringer er, at arbejdspladserne ikke altid er klar over, at de anvender nanomaterialer. Sikkerhedsdatabladene for de pulvere, som arbejdspladserne anvender, kan nemlig mangle præcise oplysninger om indholdet af nanopartikler. Derfor kan det være svært for virksomhederne at vide, om de håndterer nanomaterialer. Arbejdspladsmålinger har vist, at der håndteres nanomaterialer på danske arbejdspladser, og at niveauerne er høje nok til at udgøre et potentielt helbredsproblem.

Det viser resultaterne af den forskning, som Dansk Center for Nanosikkerhed har udført siden starten 1. maj 2012.

Mere fokus på sikkert arbejde

I slutningen af 2015 bevilgede Folketinget penge til, at Dansk Center for Nanosikkerhed kan fortsætte sin forskning i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser frem til udgangen af 2018.

Nanocenter II vil fokusere sin forskning mod, at både myndigheder og virksomheder får de nødvendige redskaber til at sikre arbejdsmiljøet i forhold til nanomaterialer.

- For at kunne det, har vi både brug for mere viden om, hvordan partiklerne påvirker levende organismer, og hvordan de opfører sig og spredes i luften. Først da kan vi udvikle pålidelige målemetoder og modeller, som myndigheder, arbejdspladser og arbejdsmiljørådgivere kan bruge til selv at vurdere mulige risici ved at anvende et givet nanomateriale og til at håndtere disse risici, forklarer Ulla Vogel, professor på NFA og leder af Dansk Center for Nanosikkerhed.

Centrets forskere ser frem til at samarbejde tættere med danske virksomheder om arbejdspladsmålinger på danske virksomheder der håndterer nanomaterialer, både for at få viden om eksponeringen på danske arbejdspladser, og for at kunne udvikle koncepter for hvordan man måler eksponering for nanomaterialer i arbejdsmiljøet.

Dansk Center for Nanosikkerhed har stadig fokus på at afdække hvilke fysisk-kemiske egenskaber der har betydning for farligheden. Denne viden skal bruges til at kunne forudsige farligheden af nye nnanomaterialer. Nanocenter II vil også have større fokus på ultrafine partikler fra fx flybrændstof og dieseludstødning.

Nanocentrets hjemmeside

På nanocentrets hjemmeside nanosikkerhed.dk kan du blandt andet læse mere om centrets aktiviteter, læse nyheder om centrets forskningsresultater, se eller gense temamøder om nanosikkerhed og sinde links til videnskabelige artikler om resultaterne af centrets forskning.

 12.02.2014
 
Faktaark om nanomaterialer og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet har udarbejdet to faktaark om nanomaterialer i arbejdsmiljøet – henholdsvis til virksomheder samt til leverandører, importører og producenter af nanomaterialer.

23 anbefalinger fra Arbejdsmiljørådet

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet– Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren. Arbejdsmiljørådet, maj 2015

Engelsksproget sammenfatning af anbefalingerne

Engineered nanomaterials in the Work environment – summary of the Danish Work Environment Council’s overall recommendations to the Minister for Employment, the Danish Work Environment Council, May 2017 

 

Dansk Center for Nanosikkerhed

Nanocentrets hjemmeside www.nanosikkerhed.nu

Følg med på centrets egen hjemmeside nanosikkerhed.nu

 

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her