FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Dansk Center for Nanosikkerhed

Nanopartikler har egenskaber, som gør, at virksomheder i stigende grad udvikler, producerer og anvender dem. Vi ved allerede, at nogle nanopartikler påvirker vores helbred, hvis vi indånder dem, mens andre tilsyneladende ingen helbredsmæssig effekt har. Men vi mangler i høj grad viden om nanopartikler og risikoen ved at blive eksponeret for dem i arbejdsmiljøet.

Nanopartiklers karakteristika skal sikre bedre risikovurdering

Formålet med Dansk Center for Nanosikkerhed er at forske i samt indsamle og formidle detaljeret viden om,

 • i hvilket omfang medarbejdere eksponeres for teknisk fremstillede (menneskeskabte) nanopartikler og nanomaterialer i arbejdsmiljøet
 • hvilken helbredsmæssig effekt nanopartikler og nanomaterialer kan have på mennesker
 • hvordan helbredsmæssige risici i praksis kan håndteres på arbejdspladsen

Målet er blandt andet at kunne risikovurdere nanopartikler på baggrund af viden om nanopartiklers fysiske og kemiske karakteristika og deres helbredsmæssige effekter.

Fire centrale forskningsområder

Centrets forskning omfatter fire centrale temaer:

 • Bedre vurdering af eksponeringer
  Centret vil udvikle og anvende metoder og modeller til at vurdere eksponeringen for nanopartikler på arbejdspladsen. Arbejdet vil både omfatte måling af partiklernes antal, størrelsesfordeling og overfladeareal samt undersøgelser af deres karakteristika (fx partiklernes form og overfladernes kemiske sammensætning samt reaktivitet).
 • Bedre toksikologiske undersøgelser
  Centret vil anvende dyremodeller til at undersøge effekter af forventede eksponeringer for nanopartikler på arbejdspladsen i forhold til akutte luftvejssygdomme, kræft, hjertekarsygdom og graviditet.
 • Bedre kendskab til de grundlæggende virkningsmekanismer
  Centret vil udforske de grundlæggende virkningsmekanismer for, hvordan nanopartikler påvirker kroppen. Forskerne vil fokusere på tre hypoteser:
  • Eksponering for nanopartikler udløser en inflammation (betændelsesreaktion), der indirekte fører til helbredsskader. 
  • Reaktive kemiske egenskaber ved nanopartiklerne og deres overflade fører i sig selv til helbredsskader.
  • Nanopartikler reagerer med og forstyrrer funktionen af centrale biomolekyler i kroppen.
  • Bedre modeller til risikovurdering og -håndtering
   Centret vil udvikle et internet-baseret værktøj til at vurdere og håndtere risici ved nanopartikler. Værktøjet vil bl.a. være baseret på den nyeste viden om, hvor effektive tekniske og personlige værnemidler er.

  Du kan læse mere om Dansk Center for Nanosikkerhed i venstremenuen.

  Hold dig orienteret om nyt fra Dansk Center for Nanosikkerhed på centrets egen hjemmeside nanosikkerhed.nu .

   12.02.2014
   
  Dansk Center for Nanosikkerhed

  Nanocentrets hjemmeside www.nanosikkerhed.nu

  Følg med på centrets egen hjemmeside nanosikkerhed.nu

   

   
   
   

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

  Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

  Vis desktop version
  |WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her