FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Faktaark

Dansk Center for Nanosikkerhed har udgivet 6 faktaark, som sammenfatter viden om specifikke emner inden for nanosikkerhed.
 • Nanopartikler påvirker ikke de sundhedsskadelige effekter af slibestøv fra maling, lak og spartelmasse - faktaark nr. 58
  Slibestøv fra maling, lak og spartelmasse, som er tilsat nanopartikler, giver ikke flere DNA-skader end slibestøv fra tilsvarende produkter uden nanopartikler tilsat. Det viser resultaterne fra en undersøgelse af de sundhedsskadelige effekter af nanopartikler i maling, lak og spartelmasse.
 • Nanopartikler støver men ændrer ikke slibestøvet fra maling, lak og spartelmasse - faktaark nr. 59
  Risikoen for at medarbejdere i farve- og lakindustrien kan blive udsat for nanopartikler varierer meget alt efter, hvilken type af nanopulver de håndterer i produktionen. Tilsætning af nanopartikler til maling, lak og spartelmasse kan ændre mængden af støvpartikler, når håndværkere eller private fx sliber på malede eller lakerede overflader. Men størrelsesfordelingen af partiklerne ændrer sig sjældent.
 • Indånding af små partikler øger risiko for hjertekarsygdom mere end større partikler - faktaark nr. 60
  Forsøg med dyremodeller viser, at indånding af partikler udløser et akutfaserespons i lungen. Akutfaserespons vides at øge risikoen for hjertekarsygdom hos mennesker. Hvor kraftigt akutfaseresponset bliver, afhænger blandt andet af partiklernes samlede overfladeareal. Så indånding af små partikler og særligt nanopartikler giver større effekt/risiko for hjertekarsygdom end indånding af samme vægtmængde større partikler.
 • Sprayprodukter til overfladebehandling og imprægnering kan give lungeskader, men der er stor forskel på, hvor giftige produkterne er - faktaark nr. 61
  Sprayprodukter til imprægnering af fx sko, tøj, gulve, glas, fliser og vinduer bør håndtres med forsigtighed. Nogle af produkterne er nemlig giftige at indånde. Man skal især være forsigtig, når man anvender sprayprodukterne indendørs i dårligt ventilerede lokaler. Her kan der dannes høje koncentrationer af aerosoler, og det kan medføre alvorlige lungeskader at indånde aerosolerne. Hvert år rapporteres flere tilfælde af forgiftninger i Danmark. Ny forskning fra NFA viser, at produkternes giftighed varierer meget, og at den er betinget af flere faktorer.
 • Indånding af nanopartikler kan muligvis påvirke graviditet og foster - faktaark nr. 62
  Forsøg med dyremodeller viser, at indånding af partikler kan påvirke både drægtighed og fostre hos mus. Selvom der er meget stor forskel på mus og mennesker, er der også mange biologiske ligheder. Resultaterne fra forsøgene antyder, at graviditeten og fostrets udvikling hos mennesker kan blive påvirket, hvis moderen indånder nanopartikler – fx i arbejdsmiljøet.
 • Nano-terminologi: Nanomaterialer og Nano-objekter - faktaark nr. 63
  Europa-kommissionen og den internationale standardiseringsorganisation ISO har hhv. lavet en regulatorisk og teknisk definition af, hvad et nanomateriale er. Men definitionerne, terminologierne og kriterierne i definitionerne stemmer ikke helt overens. Dette kan skabe forvirring. Her er en oversigt over de vigtigste definitioner af tekniske nanomaterialer.
 26.04.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Faktaark om nanomaterialer og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet har udarbejdet to faktaark om nanomaterialer i arbejdsmiljøet – henholdsvis til virksomheder samt til leverandører, importører og producenter af nanomaterialer.

23 anbefalinger fra Arbejdsmiljørådet

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet– Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren. Arbejdsmiljørådet, maj 2015

Engelsksproget sammenfatning af anbefalingerne

Engineered nanomaterials in the Work environment – summary of the Danish Work Environment Council’s overall recommendations to the Minister for Employment, the Danish Work Environment Council, May 2017 

 

Dansk Center for Nanosikkerhed

Nanocentrets hjemmeside www.nanosikkerhed.nu

Følg med på centrets egen hjemmeside nanosikkerhed.nu

 

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her