FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Nyt fra centret

En del af centret forskningsresultater bliver omtalt i nyheder, som bliver listet på denne side.
 

2018

16-04-2018 Overblik over ny viden fra NFA
05-04-2018 Medarbejdere udsættes stadig for kemiske stoffer på arbejdet
14-03-2018 Bestil en forsker fra NFA
30-01-2018 Temamøde om brandfolks risiko for kræft og hjertekarsygdomme på grund af jobbet

2017

21-12-2017 Flere kulstofnanorør kan være kræftfremkaldende
14-12-2017 Kulstofnanorør påvirker kønscyklus hos hunmus
05-12-2017 To forskellige grafen nanomaterialer udløser begge DNA-skader i lungeceller hos mus
23-11-2017 Kunstig lunge kan sandsynligvis erstatte dyreforsøg
19-10-2017 Temamøde om håndtering af risici ved brug af imprægneringsprodukter
16-10-2017 Brug af røgdykkerudstyr beskytter effektivt mod indånding af partikler under brandslukning
20-09-2017 Fysisk-kemiske egenskaber bestemmer kulstofnanorørs skadelige effekter
03-08-2017 Ny EU-portal om nanomaterialer
30-05-2017 International konference om nanosikkerhed godt i gang
20-04-2017 Teknisk fremstillede nanomaterialer på danske arbejdspladser
16-03-2017 Nanosikkerhed emnet for international videnskabelig konference
23-02-2017 Arbejder du med nanomaterialer?
21-02-2017 Temamøde om værnemidler og sikkert arbejde med nanomaterialer
21-02-2017 Produktregister bliver 100 procent digital
15-02-2017 Find kemikalierne på nettet

2016

21-12-2016 Ny alternativ metode til at forstå og sammenligne nanomaterialers skadelige effekter for mennesker
20-12-2016 Kulstofnanorørs skadelige effekter på indre organer og knoglemarv bør undersøges
19-12-2016 Kulstofnanorør gør slibestøv fra kompositter mere skadelige
16-12-2016 Titaniumdioxid nanopartikler med forskellig overflade har tilsyneladende samme toksiske effekt
06-12-2016 Kombination af målemetoder og teknikker afslører fibre i slibestøv
24-10-2016 Temamøde om måling af udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet - status og udfordringer
06-09-2016 Heldagsmøde om regulering af nanomaterialer i EU
31-08-2016 Nanorørs fysisk-kemiske egenskaber forudsiger skadelige effekter i lungerne
09-06-2016 Forskning i arbejdsmiljø betaler sig big time
09-06-2016 DA og LO: For dyrt ikke at forske i arbejdsmiljø
09-06-2016 Fremtiden kræver et bæredygtigt arbejdsliv
09-06-2016 Nordisk arbejdsmodel under pres
27-05-2016 Rotter får lungekræft af at indånde flervæggede kulstofnanorør
25-05-2016 Ph.d.-forsvar om åreforkalkning på grund af udsættelse for nanopartikler
10-03-2016 Afslutning på Dansk Center for Nanosikkerhed I
16-02-2016 Kunstig lunge velegnet til test af sprayprodukter
21-01-2016 Startskud for Dansk Center for Nanosikkerhed II
20-01-2016 Nanopartikler på danske arbejdspladser

2015

21-12-2015 Pålidelige metoder til at måle luftbårne partiklers overfladeareal efterlyses
18-12-2015 Luftfugtighed har stor betydning for, hvor meget nanomaterialer støver
17-12-2015 Temamøde om risikovurdering og risikohåndtering af nanomaterialer
14-12-2015 Langvarig inflammation efter udsættelse for carbon black nanopartikler
01-12-2015 ’Telt’ beskytter effektivt mod spredning af partikler i nanostørrelse i arbejdsmiljøet
25-11-2015 Dieselpartikler og carbon black nanopartikler er nogenlunde lige farlige at indånde
19-11-2015 Åndedrætsværn med filtreret luftforsyning kan beskytte mod nanomaterialer i arbejdsmiljøet
12-11-2015 TiO2 nanopartikler spredes fra lungerne til lever og hjerte
09-11-2015 Kulstofbaserede nanomaterialer kan muligvis skade graviditet og foster
03-11-2015 Ph.d.-forsvar om metode til at undersøge samspillet mellem nanopartikler og væskefilm i lungerne
02-11-2015 Nanopartiklers påvirkning af moder og foster bør undersøges
14-10-2015 Model kan muligvis forudsige udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet
28-09-2015 Temamøde om måling af partikler fra forbrændingsmotorer
21-09-2015 Ph.d.-forsvar om måling af nanopartikler i luften og brug af modeller
14-09-2015 Flere måder at begrænse partikler i luften ved produktion af maling
24-08-2015 Lange, lige nanorør udfordrer kroppens forsvarssystem
18-08-2015 Brandfolks påvirkning fra røg skal kortlægges
12-08-2015 Kulstofnanorør, der er meget forskellige, har næsten samme effekter på mus
21-05-2015 Ph.d.-forsvar om toksikogeonomisk vurdering af kulstofnanorørs effekt på helbredet
19-05-2015 Temamøde om udfordringer ved karakterisering og regulering af tekniske nanomaterialer
09-03-2015 TiO2-nanopartiklers størrelse og samlede overfladeareal afgørende for lungerespons
02-03-2015 15 typer kulstofnanorør screenet for mulige effekter på helbredet
25-02-2015 Fremtidig evaluering af helbredsmæssige effekter af nanomaterialer
17-02-2015 Lave koncentrationer af carbon black nanopartikler giver DNA-skader i muselunger
12-02-2015 Alternativ metode til at screene lungetoksiske stoffer i sprayprodukter
12-02-2015 Kulstofnanorør på WHO’s liste over mulige kræftfremkaldende stoffer
09-02-2015 Nanopartikler i arbejdsmiljøet påvirker muligvis mænds sædkvalitet
14-01-2015 Kun små mængder af titaniumdioxid nanopartikler optages fra tarmen

2014

03-11-2014 NFA-professor ny formand for rådgivende udvalg under Sundhedsstyrelsen
30-10-2014 Temamøde om nanomaterialer og reproduktionsskader
29-10-2014 Industrielt fremstillede nanomaterialer (ENM) frigives sandsynligvis ikke fra kompositter som frie partikler
22-10-2014 Ny fælles europæisk forskningsstrategi for udvikling af tests til vurdering af helbredsrisici ved nanomaterialer
04-09-2014 Mekanismen bag lungeskader fra sprayprodukt afdækket
24-06-2014 NIVA-kursus om reproduktion og risikofaktorer i arbejdsmiljøet
12-06-2014 Ny lungemodel skal give vigtig viden om partiklers effekt
11-04-2014 Temamøde om mulige helbredseffekter af nanofilmprodukter
11-04-2014 Internationale nanoforskere holder oplæg på NFA
17-02-2014 Ny engelsksproget håndbog om nanosikkerhed
13-01-2014 Ny viden om sammenhængen mellem partikler og risiko for hjertekarsygdom

2013

07-11-2013 Imprægneringsprodukters skadelighed ser ud til også at afhænge af opløsningsmidlet
29-10-2013 Temamøde om mulige effekter af nanomaterialer på helbredet
14-10-2013 Formidlingsmøder om asbest og nanomaterialer
09-10-2013 Bedre data og nye metoder til risikovurdering skal sikre europæisk nanoteknologi
25-09-2013 Flervæggede kulstofnanorør påvirker muligvis reproduktionen
07-05-2013 Nanoprojekt blev en succeshistorie
30-04-2013 Formidlingsmøder om arbejdsmiljøets påvirkning af graviditet og fosterudvikling
15-04-2013 Temamøde: Er udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet et problem?
12-02-2013 Inflammation i lunger øger muligvis ikke risiko for hjertekarsygdom
08-02-2013 Program for internationalt symposium om toksiske påvirkninger i arbejdsmiljøet
24-01-2013 Internationalt symposium om toksiske påvirkninger i arbejdsmiljøet

2012

14-12-2012 Kræftfremkaldende effekt af kulstofnanorør påvist af japanske forskere
02-11-2012 Temamøde: Virker EU’s regulering af nanomaterialer i arbejdsmiljøet?
19-09-2012 Klar kommunikation om risici ved nanomaterialer i arbejdsmiljøet nødvendig
29-08-2012 Nanopartiklen UV-Titan øger ikke mutationer i ægceller
27-08-2012 Slibestøv fra maling med og uden nanopartikler påvirker humane celler mindre end frie nanopartikler
15-08-2012 Oversigt over helbredsmæssige effekter af menneskeskabte nanomaterialer
13-08-2012 Sikker anvendelse af nanomaterialer er målet for nyt EU-projekt
21-06-2012 Carbon black nanopartikler øger sandsynligvis risikoen for hjertesygdom
01-06-2012 Ph.d.-forsvar om effekten af nanopartikler på ægceller når de dannes
22-05-2012 Indånding af nanopartikler kan påvirke afkom negativt
16-05-2012 DNA-skader i lunger og lever af carbon black nanopartikler
15-05-2012 Nanopartikler i slibestøv fra maling er mindre skadelige end i fri form
08-05-2012 Nanomaterialers form har betydning for deres helbredsmæssige effekt
01-05-2012 Nyt Dansk Center for Nanosikkerhed vil forbedre risikovurdering af nanopartikler
 01.05.2012
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Faktaark om nanomaterialer og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet har udarbejdet to faktaark om nanomaterialer i arbejdsmiljøet – henholdsvis til virksomheder samt til leverandører, importører og producenter af nanomaterialer.

23 anbefalinger fra Arbejdsmiljørådet

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet– Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren. Arbejdsmiljørådet, maj 2015

Engelsksproget sammenfatning af anbefalingerne

Engineered nanomaterials in the Work environment – summary of the Danish Work Environment Council’s overall recommendations to the Minister for Employment, the Danish Work Environment Council, May 2017 

 

Dansk Center for Nanosikkerhed

Nanocentrets hjemmeside www.nanosikkerhed.nu

Følg med på centrets egen hjemmeside nanosikkerhed.nu

 

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her