FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Er udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet et problem?

Afholdt 3. maj 2013

Kort om emnet

Bliver medarbejdere på danske virksomheder udsat for skadelige nanomaterialer i arbejdsmiljøet? Og findes der en strategi og det rette udstyr til at måle og vurdere det? Det kan du høre mere om på et temamøde fredag den 3. maj 2013 arrangeret af Dansk Center for Nanosikkerhed.

Nanomaterialer påvirker forskelligt

Undersøgelser viser, at nogle typer nanomaterialer (nanopartikler og nanofibre) er skadelige at indånde. Viden om blandt andet materialernes form og størrelse, hvilke stoffer de består af, hvordan de opfører sig i luften og i hvilken koncentration de forekommer, er vigtig, når virksomheder og myndigheder skal vurdere, om de kan udgøre en helbredsrisiko for medarbejderne.

Læs eventuelt

 18.06.2015
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Faktaark om nanomaterialer og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet har udarbejdet to faktaark om nanomaterialer i arbejdsmiljøet – henholdsvis til virksomheder samt til leverandører, importører og producenter af nanomaterialer.

23 anbefalinger fra Arbejdsmiljørådet

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet– Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren. Arbejdsmiljørådet, maj 2015

Engelsksproget sammenfatning af anbefalingerne

Engineered nanomaterials in the Work environment – summary of the Danish Work Environment Council’s overall recommendations to the Minister for Employment, the Danish Work Environment Council, May 2017 

 

Dansk Center for Nanosikkerhed

Nanocentrets hjemmeside www.nanosikkerhed.nu

Følg med på centrets egen hjemmeside nanosikkerhed.nu

 

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her