FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Håndtering af risici ved brug af imprægneringsprodukter

Se videoer og hent præsentationer fra temamødet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø den 23. november 2017.

Mennesker bliver af og til syge af at indånde giftige imprægneringsprodukter. Det kan blandt andet skyldes, at produkternes mærkning og brugsanvisning er utilstrækkelig. En ny testmetode kan lette arbejdet med at teste den effekt, produkterne kan have på helbredet, hvis man indånder dem. De fortalte oplægsholderne blandt andet om på et temamøde den 23. november 2017.

Se videoer og hent præsentationer fra mødet

Helbredsmæssige risici ved at arbejde med imprægneringsprodukter

Introduktion til faldgruber ved arbejde med imprægneringsprodukter og eksempler på dem inklusiv de helbredsmæssige effekter for medarbejderne.
v. Niels Ebbehøj, overlæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Hent præsentationen

Alternativ metode til at vurdere stoffers akutte giftighed ved indånding

Overblik over hvordan man i dag tester akut giftighed ved indånding af kemiske stoffer, og præsentation af en ny metode til at teste kemiske stoffer som fx imprægneringsprodukter uden brug af forsøgsdyr.
 v. Jorid Birkelund Sørli, post doc på NFA

Hent præsentationen

Imprægneringsprodukter og EU’s kemikalielovgivning, CLP og REACH

Introduktion til den gældende lovgivning, og hvad der gør det vanskeligt at regulere på området. Kort gennemgang af EU’s strategi for regulering af fluorstoffer og effekt på regulering af imprægneringsprodukter, som indeholder fluorstoffer.
v. Toke Winther, AC-tekniker hos Miljøstyrelsen

Hent præsentationen

Yderligere oplysninger

Professor Ulla B. Vogel, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 

 13.12.2017
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Faktaark om nanomaterialer og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet har udarbejdet to faktaark om nanomaterialer i arbejdsmiljøet – henholdsvis til virksomheder samt til leverandører, importører og producenter af nanomaterialer.

23 anbefalinger fra Arbejdsmiljørådet

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet– Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren. Arbejdsmiljørådet, maj 2015

Engelsksproget sammenfatning af anbefalingerne

Engineered nanomaterials in the Work environment – summary of the Danish Work Environment Council’s overall recommendations to the Minister for Employment, the Danish Work Environment Council, May 2017 

 

Dansk Center for Nanosikkerhed

Nanocentrets hjemmeside www.nanosikkerhed.nu

Følg med på centrets egen hjemmeside nanosikkerhed.nu

 

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her