FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Temamøde om måling af udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet - status og udfordringer

Se videoer og hent præsentationer fra nano-temamødet d. 2. december 2016 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Udsættelse for tekniske (fremstillede) nanomaterialer på jobbet udgør en potentiel helbredsmæssig risiko. Forskningen har nemlig vist, at nanomaterialer er farligere at indånde end større partikler med samme kemiske sammensætning.

For at sikre, at brugen af teknisk fremstillede nanomaterialer på de danske arbejdspladser sker på en fuldt forsvarlig måde, har Arbejdsmiljørådet udarbejdet en række anbefalinger til en samlet indsats på nanoområdet som er ved at blive implementeret. Rådet har blandt andet anbefalet, at Arbejdstilsynet fastsætter grænseværdier for 3 typer af nanomaterialer:

  • carbon black
  • titaniumdioxid
  • kulstofnanorør.

Det er derfor vigtigt at kunne måle udsættelsen for nanomaterialer i arbejdsmiljøet.

På et temamøde den 2 december 2016 gav forskere fra Dansk Center for Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) en status over, hvor langt man er kommet med at udvikle egnede metoder til måling af udsættelsen for nanomaterialer i arbejdsmiljøet og fortæller om de udfordringer, der er.

Se videoer og hent præsentationer


Introduction to the subject of this theme meeting
Senior researcher Ismo K. Koponen gave a short introduction to the aim and focus points of the occupational exposure studies.

Hent præsentationen 

Karakterisering af nanopartikler ved hjælp af elektronmikroskopi
Ph.d.-studerende Anders Brostrøm Bluhme er ved at udvikle en standardprocedure til at opsamle, opbevare og måle nanopartikler ved hjælp af forskellige teknikker indenfor elektronmikroskopi. Proceduren skal blandt andet gøre det muligt at bestemme størrelsen, formen og den kemiske sammensætning af nanopartikler i arbejdsmiljøet, så man kan finde kilden til partiklerne og få oplysninger om de toksikologiske effekter af at indånde dem. Proceduren skal både tage højde for variationer i partiklernes egenskaber og i de specifikke miljøforhold på arbejdspladsen.

Hent præsentationen

Vurdering af udsættelse for nanomaterialer ved hjælp af matematiske modeller
Ph.d.-studerende Alexander CØ Jensen er ved at bygge en matematisk model, der på en simpel måde kan beregne spredningen af nanomateriale fra en kilde i et lokale uden brug af direkte målinger. Han sammenligner de matematiske data med målte data for at evaluere modellens validitet. Lykkes det at udvikle en pålidelig model, vil det blive lettere at vurdere risikoen for udsættelse for nanomaterialer på en arbejdsplads.

Hent præsentationen

Nanoparticle measurements using hand-held instruments
Exposure levels can be used for preliminary risk assessment and for detailed exposure analysis. Post doc Joonas Koivisto will present how to assess nanoparticle exposure levels using a hand-held diffusion charger.

Hent præsentationen 

Yderligere oplysninger

Professor Ulla Vogel, NFA.

 13.12.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Faktaark om nanomaterialer og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet har udarbejdet to faktaark om nanomaterialer i arbejdsmiljøet – henholdsvis til virksomheder samt til leverandører, importører og producenter af nanomaterialer.

23 anbefalinger fra Arbejdsmiljørådet

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet– Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren. Arbejdsmiljørådet, maj 2015

Engelsksproget sammenfatning af anbefalingerne

Engineered nanomaterials in the Work environment – summary of the Danish Work Environment Council’s overall recommendations to the Minister for Employment, the Danish Work Environment Council, May 2017 

 

Dansk Center for Nanosikkerhed

Nanocentrets hjemmeside www.nanosikkerhed.nu

Følg med på centrets egen hjemmeside nanosikkerhed.nu

 

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her