FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Temamøde om mulige effekter af nanomaterialer på helbredet

Afholdt 22. november 2013

Kort om emnet

Nanomaterialer kan muligvis skade vores helbred, hvis vi får dem ned i lungerne. Det sandsynliggør forskning på dyremodeller. Hvordan og hvilken effekt det kan have på helbredet, kan du høre mere om på Dansk Center for Nanosikkerheds næste temamøde i København fredag den 22. november 2013.

Nanomaterialer kan muligvis skade helbredet

Virksomheder producerer og anvender i stigende grad nanomaterialer. Undersøgelser på dyremodeller har vist, at nogle nanomaterialer kan skade lunger og lever. Derudover ved vi, at indånding af partikler øger risikoen for blandt andet hjertekarsygdom og kræft. Blandt nanomaterialer er det primært nanopartikler og nanofibre, som kan være skadelige at indånde. Skaderne afhænger af, hvilken type partikel eller fiber der er tale om, og hvor stor en mængde, der kommer ned i lungerne. Oplæggene på temamødet omhandlede, hvordan nanomaterialer kan påvirke helbredet.

Læs eventuelt

 18.06.2015
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Faktaark om nanomaterialer og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet har udarbejdet to faktaark om nanomaterialer i arbejdsmiljøet – henholdsvis til virksomheder samt til leverandører, importører og producenter af nanomaterialer.

23 anbefalinger fra Arbejdsmiljørådet

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet– Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren. Arbejdsmiljørådet, maj 2015

Engelsksproget sammenfatning af anbefalingerne

Engineered nanomaterials in the Work environment – summary of the Danish Work Environment Council’s overall recommendations to the Minister for Employment, the Danish Work Environment Council, May 2017 

 

Dansk Center for Nanosikkerhed

Nanocentrets hjemmeside www.nanosikkerhed.nu

Følg med på centrets egen hjemmeside nanosikkerhed.nu

 

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her