FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Temamøde om udfordringer ved karakterisering og regulering af tekniske nanomaterialer

Afholdt 8. juni 2015

Kort om emnet

Tekniske (producerede) nanomaterialer falder ind under EU kemikalielovgivning, REACH, men langt fra alle nanomaterialer skal registreres, og der er stadig udfordringer med at karakterisere og indberette nanomaterialerne korrekt. Hør mere om dette på Dansk Center for Nanosikkerheds temamøde på NFA, mandag den 8. juni 2015.

Kemikalier skal registreres

Alle kemikalier, der anvendes i EU, skal registreres og beskrives i henhold til EU’s kemikalielovgivning, REACH. Det sker via Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA. Kravet til information varierer alt efter, hvor mange tons af kemikaliet, der årligt bliver produceret. Producenten kan vælge at angive, om deres kemikalie også findes på nanoform, og om deres registrering også gælder for nanoformen af kemikaliet. Hvis et stof udelukkende findes som nanomateriale og der produceres over 1 ton per år per producent eller importør, skal stoffet registreres i REACH. Den indberettede viden skal hjælpe til med at sikre arbejdstageres, forbrugeres og miljøets sundhed.

Registrering og regulering skal bl.a. sikre arbejdsmiljøet

Undersøgelser udført for ECHA har vist, at de eksisterende krav til indberetning og metoder til at karakterisere tekniske nanomaterialer ikke er tilstrækkelige til at sikre, at mennesker ikke bliver påvirket af nanomaterialer i arbejdsmiljøet. OECD, CEN og ISO samt en række europæiske forskningsprojekter er allerede i gang med at udvikle bedre principper for at kategorisere nanomaterialer og bedre metoder til at karakterisere tekniske nanomaterialer.

Læs eventuelt

Se eventuelt

Velkomst med kort introduktion til dagens tema og problemstillinger

Oplæg af Ulla Vogel, professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

Se introduktionen til temamødet.

Download Ulla Vogels præsentation 

 

Regulering af nanomaterialer i EU

Oplægget giver en introduktion til de problemer, der er i forhold til registrering og risikovurdering af nanomaterialer i REACH og en status på ECHA’s revision af vejledningerne i REACH.

Oplæg af Steffen Foss Hansen, lektor på Danmarks Tekniske Universitet

Se Steffen Foss Hansens oplæg.

Download Steffen Foss Hansens præsentation

 

Standarder og køreplan for udvikling af metoder til karakterisering af nanomaterialer

Europa Kommissionen har gennem mandat M 461 inviteret de europæiske standardiseringsorganer til at samarbejde om udviklingen af tekniske vejledninger og standardiserede metoder til at karakterisere nanomaterialer.

Oplæg af Jesper Lauridsen, konsulent hos Dansk Standard

Se Jesper Lauridsens oplæg.

Download Jesper Lauridsens præsentation

 

Fysisk-kemiske nøgledata til at identificere, kategorisere og risikovurdere tekniske nanomaterialer

REACH anvender EU’s vejledende definition af tekniske nanomaterialer, som er baseret på andelen af nanopartikler i materialet. Andre karakteristika, som fx overfladeareal, form, kemi, opløselighed og reaktivitet kan anvendes til at kategorisere og risikovurdere nanomaterialer. Oplægget vil give eksempler på regulatorernes spørgsmål om de specielle nano-karakteristika og eksempler fra forskningen, som er med til at gøre EU's nano-definition operationel.

Oplæg af Keld Alstrup Jensen, seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Se Keld Alstrup Jensens oplæg.

Download Keld Alstrup Jensens præsentation

 

 02.10.2015
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Faktaark om nanomaterialer og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet har udarbejdet to faktaark om nanomaterialer i arbejdsmiljøet – henholdsvis til virksomheder samt til leverandører, importører og producenter af nanomaterialer.

23 anbefalinger fra Arbejdsmiljørådet

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet– Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren. Arbejdsmiljørådet, maj 2015

Engelsksproget sammenfatning af anbefalingerne

Engineered nanomaterials in the Work environment – summary of the Danish Work Environment Council’s overall recommendations to the Minister for Employment, the Danish Work Environment Council, May 2017 

 

Dansk Center for Nanosikkerhed

Nanocentrets hjemmeside www.nanosikkerhed.nu

Følg med på centrets egen hjemmeside nanosikkerhed.nu

 

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her