FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Dansk Psykosocialt spørgeskema – NFA’s spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø

Forskerne planlægger at udgive et revideret, valideret spørgeskema i slutningen af 2016.

Formål

Formålet med projektet er at opdatere NFA’s spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø. Spørgeskemaet skal kunne fange vigtige spørgsmål i det psykosociale arbejdsmiljø i 2010’erne og gøre det i et sprog, der matcher sproget, som arbejdstagere bruger, når de taler om deres psykiske arbejdsmiljø.

Baggrund

Udgangspunktet for udviklingsarbejdet er, at det psykiske arbejdsmiljø er en væsentlig faktor for helbred og trivsel blandt ansatte på nutidens arbejdspladser, og det er derfor vigtigt at ajourføre de værktøjer, vi bruger til at forstå det psykosociale arbejdsmiljø.

Vi tilstræber at fortsætte NFA’s tradition for at tilbyde et spørgeskema, som er i stand til at måle en bred vifte af faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, således at spørgeskemaet kan give en bred beskrivelse af de mange relevante aspekter af det psykiske arbejdsmiljø på moderne arbejdspladser. Vi sigter endvidere mod at tilbyde et spørgeskema, der kan bruges til såvel forskning som praktiske formål på arbejdspladser, der ønsker at ’måle’ deres psykiske arbejdsmiljø.

For det første har vi vurderet skalaer og enkeltspørgsmål i NFA’s eksisterende spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø, som er udviklet i 2004.

For det andet har vi undersøgt en omfattende litteratur - både tidsskrifter og bøger – for at identificere nye relevante temaer inden for den arbejdspsykologiske forskning. Dette vil sikre, at det reviderede spørgeskema er i stand til at indfange dagens og morgendagens udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.

Eksempler på nye temaer er:

  • Social kapital
  • Grænseløst arbejde
  • Medarbejderdreven innovation
  • Fokus på kerneopgaven og
  • Forandringer på arbejdspladsen.

Disse nye temaer skal supplere allerede eksisterende temaer som fx arbejdstempo, følelsesmæssige krav, indflydelse i arbejdet og ledelseskvalitet.

For det tredje har vi udført en lang række fokusgruppeinterview for at få en forståelse af udfordringerne i det psykosociale arbejdsmiljø på dagens arbejdspladser og for at få et indtryk af de ord, som medarbejderne bruger til at beskrive deres psykosociale arbejdsmiljø.

For det fjerde er spørgeskemaet blevet testet, dels gennem nogle kvalitative interview og gennem en pilottest, hvor skemaet sendes ud til en stikprøve af arbejdstagere fra 14 jobgrupper i Danmark.

Mål

Vi planlægger at udgive et revideret, valideret spørgeskema i slutningen af 2016. Validiteten af spørgeskemaet vil blive dokumenteret i to artikler til internationale videnskabelige tidsskrifter og i en rapport for et dansk publikum.

Projektperiode
01.07.2012 – 31.12.2016 

Projektleder
Seniorforsker Thomas Clausen, NFA

Kontakperson
Seniorforsker Thomas Clausen, NFA

 10.05.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her