FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Deltagerinvolverende intervention for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet

Projektet forventes at levere forskningsbaserede generaliserbare anbefalinger, der kan medvirke til bedre brug af hjælpemidler på danske hospitaler.

Formål

Formålet med dette projekt er at udvikle, implementere og evaluere en deltagerinvolverende intervention (afdelingsledere, medarbejdere, arbejdsmiljøkonsulenter) for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet, samt at undersøge om andre hospitaler kan drage nytte af metoden (ekstern validitet).

Baggrund

Danske hospitaler har gennem de seneste årtier gjort meget for at reducere de fysiske belastninger i arbejdet med patienthåndtering gennem indførelse af hjælpemidler. Trods det viser en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at 2/3 af hospitalsansatte der har daglige patienthåndteringer kun sjældent anvender hjælpemidler under patientforflytninger.

Som pilot-projekt til dette projekt har forskerne i juni 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse på 3 hospitaler, der indikerer at faktorerne 1) tid, 2) plads, 3) viden, 4) tilgængelighed og 5) forglemmelse, er væsentlige selvvurderede årsager til ikke at anvende hjælpemidler under patientforflytning.

Mål

Projektet vil besvare følgende forskningsspørgsmål:

  1. Hvilke motiver og barrierer eksisterer der for brug af hjælpemidler? (kvalitative interviews, spørgeskemaer, observationer, analyse af ’best practice’ omkring ledelsesmæssige og organisatoriske forhold)

  2. Hvordan planlægger medarbejdere og afdelingsledere bedre brug af hjælpemidler, når patienthåndteringer ofte foregår i travle situationer med begrænset tid, plads og tilgængelighed af hjælpemidler? (procesevaluering)

  3. Hvad er effekten af en deltagerinvolverende intervention på brugen af hjælpemidler? (Cluster RCT - effektevaluering med objektive målinger)

  4. Hvor god er den eksterne validitet af implementeringsprocessen? (procesevaluering af implementeringsprocessen på et hospital der ikke har deltaget i RCT studiet).

Projektet forventes at levere forskningsbaserede generaliserbare anbefalinger, der kan medvirke til bedre brug af hjælpemidler på danske hospitaler. 

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektperiode
01.01.2015 – 31.12.2017

Projektleder
Forsker Markus D. Jakobsen

Kontaktperson
Professor Lars  L. Andersen, NFA, lla@arbejdsmiljoforskning.dk

Samarbejdspartnere
Aalborg Universitet, Roskilde Universitet 
 
 10.05.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her