FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

DUSTINANO – Nanomaterialers støvning

Nanopulvere (nanomaterialer på pulverform) anvendes i stigende grad verden over og dermed øges også antallet af medarbejdere og forskere, der transporterer og håndterer nanopulvere. Essentielt er graden af støvfrigivelse fra et (nano)pulver en vigtig faktor i forhold til estimering af arbejdstagernes mulige eksponeringsniveau for luftbåren støv samt valget af beskyttelsesforanstaltninger og design for de specifikke arbejdsprocesser. Det er derfor vigtigt at etablere viden om nanopulvernes evne til at frigive støv  til luften, så det bliver muligt på forhånd at estimere og kontrollere udsættelsen for støv ved specifikke arbejdsprocesser og dermed minimere de mulige helbredsmæssige risici.

Det er årsagen til, at OECD anser støvningen fra nanopulvere som en af de faktorer, man skal forholde sig til, når man tester nanomaterialers helbredsmæssige risici for mennesker, og som skal bidrage til en kvalificeret risikovurdering af nanomaterialer.

Formålet med DUSTINANO er at udvikle og evaluere fem europæiske standardmetoder til reproducerbar bestemmelse af nanomaterialers støvningsindeks relevant for forskellige arbejdsprocesser. Disse metodet skal gøre det muligt at rangordne de enkelte nanopulvere i forhold til deres støvningsindeks og dermed mulige helbredsmæssige risici.

Målet er at de fem nye europæiske standarder vil kunne anvendes på pulvere, granulater (kornet) eller pelleterede nanopulvere. Standarderne vil ikke kunne anvendes til at bestemme mængden af partikler, der frigives, når kompakte nanomaterialer bliver knust ned til mindre partikler bearbejdet mekanisk (f.eks savning, nedknusning), eller til at evaluere selve eksponeringsniveauet ved håndtering af nanopulvere.

The standards can be seen as an important complementary source of information on particle release processes and hence for possible exposure.

Data fra disse standarderne vil være et vigtigt supplement ift. viden om process-relaterede partikelemissioner og dermed også for de mulige udsættelser for nanopartikler i arbejdsmiljøet.

DUSTINANO-projektet udspringer af et initiativ fra PEROSH - Partnership for European Research on Occupational Safety and Health.

Du kan læse mere om DUSTINANO her på hjemmesiden (se venstremenuen). Teksten er på engelsk.

 26.03.2014
 
Dansk Center for Nanosikkerhed

Nanocentrets hjemmeside www.nanosikkerhed.nu

Følg med på centrets egen hjemmeside nanosikkerhed.nu

 

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her