FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Emissioner, eksponeringsmønstre og sundhedsmæssige effekter af forbrugerprodukter i EU - EPHECT

Forekomsten af allergi, astma og andre luftvejssygdomme hos mennesker er steget i de sidste årtier. Denne tendens er blandt andet kædet sammen med sundheds­ska­de­lige effekter af luftforurening. Dette omfatter også kort- og langtidseksponering for indendørs luftforurening. Forskere har rapporteret om sammenhænge mellem eksponering fra omgivelser eller erhvervsmæssig eksponering og helbredseffekter, men der mangler viden om, hvilke sundhedsrisici mennesker udsættes for ved kort og lang tids udsættelse for indendørs luftforurening.

Emissioner (udslip) af stoffer fra de produkter, vi indkøber til hjemmet og husholdningen, bidrager væsentligt til luftkvaliteten i vores boliger. Flere internationale un­dersøgelser har vist, at der kan forekomme stoffer i forbrugerprodukter, som er sundheds­mæssigt problematiske. Emissionen af stofferne, deres sekundære reaktioner, den typiske indendørs brug og forbrugsmønstre af produkterne er de vigtigste faktorer for hvor stor en eksponering brugerne af produkterne og de øvrige beboere udsættes for.

Beboerne eksponeres hovedsageligt ved at indånde de luftforurenende stoffer. Stofferne kan dog også i nogen grad optages gennem huden enten på dampform eller som partikler. Det er påvist for visse ingredienser og ved særlige former for anvendelse.

Dette projekt fokuserer på forbrugsprodukter, der vurderes at være potentielle kilder til sundhedsskadelige og andre sundhedsrelevante luftforurenende stoffer i boliger. Hoved­formålet er at identificere og kvantificere en række centrale indendørs luft­forureninger samt nye stoffer, der afgives fra et udvalg af forskellige typer af forbruger­pro­duk­ter, som simulerer typiske europæiske forbrugsvaner. Disse stoffer består af

  1. kemiske forbindelser, der er prioriteret gennem relevante fælles internationale aktiviteter eller internationale organisationer som INDEX, BUMA og WHO og
  2. kemiske forbindelser, som i åben videnskabelig litteratur er rapporteret som (potentielle) sundhedsskadelige og forekommer i denne type forbrugerprodukter.

Dette omfatter emissioner af gasser og partikler, sekundære reaktioner og nedbrydning af coatede overflader. Data vil bidrage til at videreudvikle en database over emissioner fra forbrugsvarer, BUMAC (Consumer products). Den samlede risiko i forbindelse med eksponering for indånding vil blive undersøgt og evalueret for at kunne gennemføre en risikovurdering, vejledning og politiske anbefalinger om reduktion af eksponering. Der vil være særligt fokus på modtagelige befolkningsgrupper som børn og ældre.

Læs mere om projektet her på hjemmesiden - teksten er på engelsk.

 12.02.2014
Kontakt: Peder Wolkoff
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her