FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

En in vitro-model til at forudsige akut toksicitet ved indånding af kemikalier og sprayprodukter

Projektet skal begrænse antallet af dyreforsøg i forbindelse med, at virksomheder og myndigheder vurderer de helbredsmæssige risici ved at indånde kemikalier og sprayprodukter.

Formål

Formålet med projektet er at videreudvikle en eksisterende in vitro-model (uden brug af forsøgsdyr), så den kan registrere eventuelle toksiske påvirkninger fra en bred vifte af kemikalier og sprayprodukter ved at måle ændringer i den naturlige overfladespænding i lungerne.

Den nuværende model kan kun anvendes til at teste toksiciteten af vandbaserede produkter. Det er et problem, da mange imprægneringsprodukter på markedet er baseret på organiske opløsningsmidler.

Baggrund

Mange forskellige sprayprodukter til imprægnering og overfladebehandling sælges i dag til forbrugere og professionelle. Produkterne er designet til at gøre sko, tøj, tæpper, møbler, fliser og andre materialer vand- og smudsafvisende. Produkterne er ofte sammensat af et eller flere coatingmidler, som er opløst i vand og / eller et eller flere organiske opløsningsmidler.

Nogle af produkterne kan give lungeskader, hvis man indånder dem, og hvert år bliver personer indlagt, efter at de har indåndet sprayprodukter – enten privat eller på arbejdet.

Tidligere undersøgelser fra NFA har vist, at produkter, der medførte åndedrætsbesvær hos mennesker, også medførte, at lungerne på mus kollapsede. Årsagen er, at produkterne skader den væskefilm (lungesurfaktanten), som dækker den indvendige overflade af lungerne og som sørger for, at lungerne ikke klapper sammen, når man ånder ud.

Forskerne udviklede en in vitro-model, hvor de brugte lungesurfaktant isoleret fra slagtesvin til at undersøge effekten af at indånde forskellige imprægneringsmidler. Modellen viste de samme resultater som kontrolforsøg på mus.

Mål

Målet med projektet er at begrænse antallet af dyreforsøg i forbindelse med, at virksomheder og myndigheder vurderer de helbredsmæssige risici ved at indånde kemikalier og sprayprodukter.

Forskerne vurderer, at en in vitro-model, der kan påvise ændringer i lungesurfaktantens funktion, kan fungere som et yderst nyttigt redskab til at screene nye stoffer og produkter for eventuelle toksiske effekter af at indånde dem fx i arbejdsmiljøet.

Støttet økonomisk af
Danmarks 3R-Center

Projektperiode
1.1.2015-31.8.2016

Projektleder
Post doc Jorid Birkelund Sørli, NFA

Kontaktpersoner
Seniorforsker Søren Thor Larsen, NFA
Post doc Jorid Birkelund Sørli, NFA

 

 11.05.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her