FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Forebyggelseskultur i nedrivningsbranchen - udvikling af et virkemiddel til forebyggelse af udsættelse for sundhedsskadeligt støv

Målet med projektet er at udvikle et virkemiddel, som nedrivningsbranchen kan anvende til at forebygge at medarbejderne udsættes for indånding af sundhedsskadeligt støv.

Formål

Dette projekt har til formål at undersøge om et virkemiddel baseret på de positive erfaringer med at begrænse omfanget af ulykker gennem udvikling af en god sikkerhedskultur, kan anvendes til at styrke danske nedrivningsvirksomheders evne til at udvikle og fastholde en god forebyggelseskultur over for udsættelse for sundhedsskadeligt støv.

Baggrund

Indånding af byggepladsstøv er årsag til en række lungesygdomme som lungekræft, silikose og KOL. Det er sygdomme, der i mange tilfælde først opstår sent i livet, man er derfor ikke altid opmærksom på risikoen, mens skaden sker.

Skal sygdomme forebygges, bør det indgå i arbejdspladskulturen at undgå at indånde støv. På samme måde som det er lykkedes nogle byggepladser og nedrivningsfirmaer at gøre forebyggelse af ulykker til en naturlig del af arbejdet.

Mål

Målet med projektet er at udvikle et virkemiddel, som nedrivningsbranchen kan anvende til at forebygge at medarbejderne udsættes for indånding af sundhedsskadeligt støv.

Virkemidlet har det udgangspunkt, at relevante hjælpemidler og kendskab til sundhedsfaren ved at indånde støv allerede findes i branchen, men at det er vanskeligt at udvikle og fastholde en forebyggende arbejdspladskultur.

Virkemidlet indeholder et værktøj til at lave en forebyggelsesplan for hver nedrivningsopgave, et træningsforløb for ledere og medarbejdere i at gennemføre audits af arbejdspladsen og støtte til den daglige leder.

Kan det lykkes i nedrivningsbranchen, vil erfaringerne med stor sandsynlighed kunne anvendes andre steder. Først og fremmest i resten af bygge og anlægssektoren, men også i andre brancher med svingende støveksponering som f.eks. råstofbranchen og metalindustrien. 

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektperiode
September 2015 – marts 2018

Projektleder
Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv

Kontaktperson(er)
Seniorforsker Pete Kines, NFA, E-mail: pki@arbejdsmiljoforskning.dk

Samarbejdspartner(e)
TeamArbejdsliv og nedrivningssektionen under Dansk Byggeri

 02.06.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her