FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Beskrivelse af projektet

Med forebyggelse af arbejdsulykker skal forstås alle de tiltag, der har til formål at forbedre sikkerheden og nedbringe eller helt eliminere skader på mennesker i arbejde. Det kan være tiltag, der har sit udspring i den enkelte virksomhed eller tiltag, hvor initiativet ligger uden for virksomheden, eksempelvis i lovgivning eller via kampagner. Forskerne vil inkludere viden om alle brancher og fag i reviewet. Et review skal her forstås som den type undersøgelse, hvor formålet med projektet bliver besvaret ved at gennemgå den eksisterende viden og forskningslitteratur.

Undersøgelsen gennemføres som et systematisk review med anvendelse af en veletableret metode til gennemgang af den eksisterende viden om effekten af forebyggelse af arbejdsulykker. Projektet vil følge en protokol, som søges godkendt og offentliggjort i ’The Campbell Collaboration’, for at sikre højest mulig kvalitet af reviewet. Desuden deltager seks internationalt anerkendte forskere. I hovedtræk vil litteraturgennemgangen gennemføres på følgende måde:

  • Der foretages en systematisk litteratursøgning om effekter af ulykkesforebyggelse i relevante databaser. Den såkaldte grå litteratur og rapporter vil også blive inddraget.
  • Studier der er relevante for opgaven udtages.
  • Disse studier gennemgås kritisk med hensyn til beskrivelse af forebyggelsen, kvaliteten af metoderne og rapportering af kontekstuelle faktorer.
  • I den videre analyse opsummeres relevante oplysninger om de tilbageværende studier i en database. Der laves en samlet analyse af resultaterne.
  • Effekten af de forskellige metoder til forebyggelse af arbejdsulykker rapporteres.
 23.06.2011
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her