FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Længerevarende stillesiddende arbejde: En risikofaktor for lænderygbesvær?

Et prospektivt kohortestudie med objektive målinger af siddetid over flere døgn og månedlige målinger af lænderygbesvær.

Får man ondt i ryggen af at sidde meget ned på sit arbejde? Betyder det noget, hvor mange timer man sidder på arbejdet, hvor hyppigt man tager pauser, eller hvor meget man derudover sidder eller er fysisk aktiv i fritiden? Dette forskningsprojekt bidrager med ny viden om disse vigtige og aktuelle spørgsmål.

40 % af alle medarbejdere i Danmark sidder ned tre-fjerdedele eller mere af arbejdsdagen, og andelen stiger. Det er ikke kun ansatte med kontorarbejde, der sidder ned en stor del af arbejdsdagen. Det gælder i stigende grad også ansatte i jobs, der tidligere indebar mere fysisk aktivitet, fx i industrien og transportsektoren.

Flere nyere, store overbliksartikler samt en omfattende dansk rapport konkluderer, at meget siddetid er en selvstændig helbredsmæssig risikofaktor, og at især længerevarende, sammenhængende perioder med siddetid øger de helbredsmæssige risici. 

Resultaterne er dog ikke entydige. Det skyldes især, at de fleste undersøgelser er baseret på selvrapporteret information fra medarbejderne om deres siddetid - oplysninger, som vi ved, er meget upræcise. Det betyder, at der mangler et sikkert videnskabeligt grundlag for at kunne give anbefalinger om siddetid på arbejdet.

Formålet med projektet er at undersøge, om følgende tre forhold øger risikoen for smerter i lænderyggen:

  • Meget siddetid på arbejdet (total mængde af siddetid arbejdet)
  • Længerevarende, sammenhængende arbejdsperioder med siddetid (antal perioder på 30 minutter eller mere uden afbrydelser)
  • Meget siddetid pr. døgn (total mængde af siddetid på arbejde og i fritiden i løbet af et helt arbejdsdøgn).

Det vil vi undersøge ved at anvende data fra DPhacto-kohorten, der omfatter ca. 875 medarbejdere fra 15 danske virksomheder.

Dette projekt vil

  • Bidrage med ny viden om risiko for lænderygbesvær ved længerevarende stillesiddende arbejde, på baggrund af objektive eksponeringsdata
  • Skabe et vidensbaseret grundlag for anbefalinger til danske virksomheder og medarbejdere angående siddetid under arbejde.
 07.08.2015
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her