FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Løftearbejde – en risikofaktor for hjertekarsygdom?

Projektet vil bidrage med ny viden om, hvorvidt løftearbejde på længere sigt påvirker ens blodtryk og dermed risikoen for hjertekarsygdom og vil desuden bidrage med viden, der kan bruges til at udarbejde anbefalinger til virksomheder og medarbejdere, der kan reducere den eventuelle risiko.

Formål

Formålet er at undersøge om dagligt løftearbejde har langsigtede effekter på blodtrykket.

Baggrund

Et enkelt løft vil umiddelbart øge ens blodtryk. Det er velkendt og helt normalt. Derimod ved vi ikke, om medarbejdere, som har meget løftearbejde, også har en længerevarende effekt i form af et forhøjet blodtryk og dermed også en øget risiko for at udvikle hjertekarsygdom.

I Danmark er der er stor forskel i hyppigheden af hjertekarsygdom hos forskellige jobgrupper, hvilket bl.a. kan skyldes faktorer i arbejdsmiljøet, sociale forhold, genetik eller livsstil, men ellers ved man ikke meget om, hvad der kan bidrage til at øge risikoen for hjertekarsygdom. Løftearbejde kan måske være en afgørende faktor.

I idrætten er der udarbejdet anbefalinger og maksimale grænser for byrden af løft. Til sammenligning eksisterer der ingen anbefalinger i forhold til almindeligt løftearbejde og en eventuelt risiko for hjertekarsygdom.

Af den grund er det nødvendigt med mere viden om, hvorvidt der er langtidseffekter af dagligt løftearbejde på blodtrykket, da det har betydning for mange erhvervsaktive i Danmark. En sådan viden vil kunne biddrage til at forbedre den generelle forebyggelse af hjertekarsygdomme og medvirke til, at løftearbejdet kan tilrettelægges og udføres bedst muligt.

Mål

Målet med dette projekt er at bidrage med ny viden om, hvorvidt løftearbejde på længere sigt påvirker ens blodtryk og dermed risikoen for hjertekarsygdom. Projektet vil desuden bidrage med viden til udarbejdelse af anbefalinger til virksomheder og medarbejdere med det  formål at reducere risikoen for hjertekarsygdom blandt medarbejdere med løftearbejde.

Støttet økonomisk af

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektperiode

1. Januar  2017 til 31. December 2019

Projektleder

Mette Korshøj

Kontakperson

Mette Korshøj

Samarbejdspartnere

  • Niels Wiinberg, Afsnitsansvarlig Overlæge, Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling Frederiksberg Hospital.
  • Eva Prescott, Klinisk Professor, overlæge, Institut for Klinisk Medicin, Bispebjerg Hospital.
  • Peter Schnohr, Speciallæge i kardiologi og intern medicin og leder af Østerbroundersøgelsen, Frederiksberg Hospital.
  • Jacob Louis Marott, Statistiker Østerbroundersøgelsen.
  • Els Clays, Assistant Professor, Ghent University, Department of Public Health.


 10.11.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her