FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Luftbåren husdyr-MRSA og nasal kolonisering

Projektet skal påvise, om luftbåren MRSA er en reel smitterisiko for medarbejdere, der arbejder med svin og for andre, der opholder sig i svinestalde.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge sammenhængen mellem koncentrationen af luftbåren methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) i svinestalde og koncentrationen af MRSA i næsen på personer, der arbejder i staldene. 

Baggrund

Staphylococcus aureus (SA) er en bakterie, som ofte findes i næsen hos mennesker. Kolonisering i næsen med SA øger risikoen for at få en infektion med SA. MRSA er SA-bakterier, der er resistente for mange antibiotika.

Mange svinebrug i Danmark er smittede med methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA). Husdyr-MRSA er primært et arbejdsmiljøproblem, og arbejde med levende svin er den vigtigste risikofaktor for at blive smittet med husdyr-MRSA.

Ansatte i svinebrug har direkte kontakt med svin, mens fx håndværkere har opgaver i staldene, hvor de ikke er i direkte kontakt med svinene.

Vi ved, at MRSA findes i luften i svinestalde, men man ved ikke, om:

  • luftbåren MRSA har betydning for forekomsten af MRSA i næsen på personer, der arbejder eller opholder sig i svinestalde

  • der er en dosis responssammenhæng mellem koncentrationen af MRSA i luften og forekomsten af MRSA i næsen på personerne

  • man skal være i direkte kontakt med svin for at blive koloniseret med MRSA i næsen, eller om luftbåren MRSA alene kan føre til koloniseringen.

Dette er vigtigt at vide for, at kunne vurdere risikoen for at blive smittet med MRSA, hvis man opholder sig eller arbejder i svinestalde med MRSA-smittede besætninger.

For at kunne beskytte ansatte mod smittefare er det vigtigt at vide, om der er en dosis respons sammenhæng, så indsatser, der mindsker udsættelsen for MRSA i svinestalde også vil mindske antallet af personer, der er smittet med MRSA.

Mål

Målet med projektet er at påvise, om luftbåren MRSA er en reel smitterisiko for medarbejdere, der arbejder med svin og for andre, der opholder sig i svinestalde.

Støttet økonomisk af
Statens Serum Institut (SSI) via Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA

Projektperiode
1.1.2016-31.12.2019

Projektleder
Anders Rhod Larsen og Robert Leo Skov, SSI

Kontaktperson på NFA
Anne Mette Madsen, E-mail: amm@arbejdsmiljoforskning.dk

Samarbejdspartner
Statens Serum Institut

 

Se også projektet "Overføres MRSA fra svinelandbrug til hospital?"

 27.05.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her