FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Hvorfor forsker NFA i adjuvanser

Der er tre oplagte hovedområder for en forskningsindsats inden for allergiområdet:

Allergeneksponering
Det første område er allergen eksponeringer og deres betydning. Erfaringerne fra introduktionen af vaskemiddel enzymer viste, at en øget enzym (allergen-) eksponering gav anledning til voldsom øgning i allergi og astma. De allergiske reaktioner blev nedbragt ved at sænke eksponeringerne, hvilket udgør et meget overbevisende interventionstiltag. De præventive tiltag er således allerede kendte: nedbringelse af allergeneksponeringen til acceptable niveauer. Et eksempel på denne tekniske fremgangsmåde var Arbejdstilsynets kampagne i bageribranchen, hvor støvning blev nedbragt fx ved anvendelse af låg på æltemaskiner.

Hygiejneteorien
Et andet område er det, der omfattes af hygiejneteorien. Teorien går ud fra, at personer i den vestlige industrialiserede lande udsættes for få infektioner, på grund af øget hygiejne, anvendelse af vaccinationsprogrammer og antibiotika, hvilket medfører, at immunsystemet udvikles i en retning, hvor det nemmere giver anledning til allergi og astma. Medicinal industrien arbejder forskningsmæssigt med at udvikle præparater, der kan stimulere immunsystemet, så der opstår den nødvendige modning. Indtil der foreligger sådanne muligheder, foreligger der ikke et præventivt potentiale, idet konsekvenserne af uhygiejniske forhold, ophør med vaccinationer og stop for anvendelse af antibiotika har uacceptable virkninger på folkesundheden.

Adjuvanser 
NFA har taget udgangspunkt i adjuvanshypotesen. Denne hypotese bygger på, at der er menneskeskabte faktorer, som medvirker til at fremme allergi udviklingen. Hvis disse faktorer kan identificeres og fjernes, vil der direkte foreligge et præventivt potentiale. NFA foretager derfor en systematisk testning af relevante stofgrupper, som opfylder følgende kriterier: i) mange personer skal være udsatte for stoftypen og ii) det skal være epidemiologisk eller toksikologisk sandsynligt, at en sådan effekt forekommer hos teststofferne.

 21.06.2007
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her