FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser – et prospektivt registerstudie

Projektet forventes at bidrage med væsentlig, ny viden om, hvordan negative sociale relationer udvikles og fører til sygefravær, jobskifte og arbejdsløshed.

Formål

Projektets formål er at bidrage med væsentlig, ny viden om, hvordan mobning og negative sociale relationer udvikles og fører til sygefravær, jobskifte og arbejdsløshed. 

Baggrund

Mobning på arbejdspladsen er udbredt og omkostningsfuldt for både individer, organisationer og samfund. Mobning er stærkt forbundnet med psykologiske og fysiologiske stressreaktioner, som potentielt kan føre til både sygefravær, jobskifte, tidlig tilbagetrækning og arbejdsløshed. Dette er de langtidskonsekvenser, som undersøges i projektet.

Der findes allerede en del forskning om negative sociale relationer, herunder mobning. Dog mangler der viden både om de processer, som fører til negative sociale relationer, og om de individuelle og organisatoriske mekanismer mellem negative sociale relationer og de nævnte langtidskonsekvenser.

Mere specifikt vil forskerne undersøge direkte og medierede sammenhænge mellem organisatoriske faktorer og udviklingen af negative sociale relationer på arbejdspladsen. De vil også undersøge individuelle mediatorer (stress) og organisatoriske moderatorer (ledelse) af forholdet mellem negative sociale relationer og langtidskonsekvenserne.

Mål

Denne undersøgelse forventes at bidrage med væsentlig, ny viden om, hvordan negative sociale relationer udvikles og fører til sygefravær, jobskifte og arbejdsløshed. Den opnåede viden fra projektet vil være nyttig i fremtidig forebyggelse og håndtering af negative sociale relationer på arbejdspladsen.

Yderligere oplysninger:
Find videnskabelige artikler, nyheder m.m. på projektsiden på Københavns Universitets hjemmeside: http://mobning.ku.dk/

Støttet økonomisk af
Det Frie Forskningsråd (DFF – 1319-00092) og Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Projektperiode
2013-2017

Projektleder
Professor Annie Høgh. E-mail: annie.hogh@psy.ku.dk

Kontakperson(er)
Professor Anne Helene Garde. E-mail: ahg@arbejdsmiljoforskning.dk 

Samarbejdspartner(e)
Institut for Psykologi, Københavns Universitet
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA

 18.05.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her