FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Nyt om mobning

26. august 2008

2. spørgeskemarunde i projekt 'Samarbejde og arbejdsklima' starter nu

I løbet af sommeren er 2. runde af undersøgelsen blevet forberedt. Der er blevet pakket spytrør og spørgeskemaer. Begge dele er nu klar til udsendelse, som vil ske sidst i uge 35. Der kan læses mere om undersøgelsen på projektets hjemmeside her.

Tidligere nyheder

10. juni 2008

Den internationale mobningskonference i Montreal er vel overstået

Flere forskere fra NFA var til konference hvor både papers og posters blev præsenteret.

3. marts 2008

Ny artikel om konsekvenser ved mobning

Bladet PsykiatriInformation nr. 1, 2008 har mobning som tema. I bladet har Annie Høgh fra NFA skrevet artiklen 'Mobningens Alvorlige Konsekvenser'. Artiklen omhandler bl.a. at mobningsofre har et lavere niveau af kortisol i spyt end ikke mobbede. 

16. april 2008

Nordisk Netværk

Netværksmødet den 7.-8. april 2008 markerede startskuddet på et nyt treårigt nordisk netværksprojekt om måling og forebyggelse af mobning på arbejdspladsen, som startede 1. januar 2008. I alt 22 forskere fra henholdsvis Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island deltager i projektet. Her kan læses mere om projektet. På mødet blev Ståle Einarsen interviewet om ledelsens ansvar for at forbygge mobning på arbejdspladsen.

31. januar 2008 

International konference om mobning på arbejdspladsen

Den 4.-6. juni 2008 afholdes den 6. konference: 'International Conference on Workplace Bullying', i Montreal. Flere forskere fra NFA deltager. Læs mere om konferencen her.

14. december 2007

Ny rapport om mobning - 'Mobning i ældreplejen'

En ny rapport om mobning er netop udkommet. Du kan her downloade rapporten Mobning i ældreplejen.

5. december 2007

Ny bog om mobning - 'Mobning på arbejdspladsen - årsager og løsninger'

'Mobning på arbejdspladsen - årsager og løsninger' er skrvet af: Eva Gemzøe Mikkelsen, Kirsten Kullberg og Inger Lise Eriksen-Jensen. Bogen giver svar på relevante spørgsmål indenfor mobning og indeholder den seneste forskning på området. Den kan bestilles her.

2. december 2007

Ny bog om mobning - 'Den stille epidemi'

I december 2007 udkom bogen 'Den stille epidemi'. Bogen omhandler mobning på arbejdspladsen'. Det er en antologi med faglige artikler om årsager til og definition, forebyggelse og håndtering af mobning. Artiklerne er skrevet af blandt andre Eva Gemzøe Mikkelsen, Dorthe Perlt, Lars Andersen, Jørgen Møller Christensen, Annie Høgh m.fl. Bogen kan bestilles her.

15. november 2007

Resumé af artikel - Mobning kan give fysiske og psykiske stressreaktioner

Undersøgelsen viser at personer, der er udsat for mobning, har et lavere niveau af kortisol (stresshormon) i kroppen og oplever flere negative fysiske og psykiske konsekvenser sammenlignet med personer, der ikke mobbes. Undersøgelsen viser også, at det ikke kun er personer, der har været udsat for mobning, men også vidner til mobning, der kan opleve psykiske konsekvenser i form af angstsymptomer. Læs det danske resumé her.

10. august 2007

Resumé af artikel - Organisatoriske ændringer kan medføre mobning på arbejdspladsen

Denne norske undersøgelse viser, at der er en direkte sammenhæng mellem organisatoriske ændringer og mobning på arbejdspladsen, samt at der er en sammenhæng mellem interpersonelle konflikter og mobning. Læs mere i det danske resumé

16. januar 2007

Resumé af artikel - Mobning er skadeligt for helbredet

En engelsk undersøgelse viser, at bliver man udsat for mobning på jobbet, er det skadeligt for helbredet, hvad enten oplevelserne bliver betegnet som mobning eller ej. Undersøgelsen viser også, at nogle typer mobningsadfærd er mere skadelige end andre. Læs det danske resumé af artiklen her.

 


 

 28.08.2008
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her