FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

NanoMILE – Mekanismer for tekniske nanomaterialers interaktion med biologiske systemer og miljøet: En universel ramme for sikker nanoteknologi

Projektet skal opbygge en grundlæggende videnbaseret forståelse af, hvordan forskellige nanomaterialer interagerer med levende organismer og med miljøet i løbet af deres livscyklus.

Formål

Formålet med dette forskningsprojekt er at opbygge en grundlæggende videnbaseret forståelse af, hvordan forskellige nanomaterialer interagerer med en bred vifte af levende organismer (biologiske systemer) og med miljøet i løbet af deres livscyklus.

Baggrund

Resultaterne fra stadig flere videnskabelige undersøgelser tyder på, at nogle nanomaterialer kan skade organismer eller miljøet.

En del forskning har drejet sig om at gøre det muligt at risikovurdere nanomaterialer. Men vi mangler stadig en mekanistisk og systematisk forståelse af den måde, nanomaterialer påvirker biologiske systemer eller miljøet. Det gælder især viden om, hvilke fysisk-kemiske egenskaber eller kombinationer af egenskaber der har betydning for, om et givet nanomateriale har en skadelig effekt på organismer eller miljø.

Denne viden er en forudsætning for at kunne vurdere og håndtere risikoen ved et givet nanomateriale gennem hele dets livscyklus.

Mål

Målet med NanoMILE er overordnet at beskrive de mekanismer, der er for interaktionen mellem tekniske (fremstillede) nanomaterialer og organismer eller miljø. Denne viden vil gøre det muligt at udvikle en fælles ramme for at klassificere sikker anvendelse af nanomaterialer og skabe en generel anvendelig ramme for nanosikkerhed.

På den måde vil NanoMILE bidrage væsentligt til de igangværende bestræbelser på at mindske de mange usikkerhedsmomenter ved den mulige påvirkning fra nanomaterialer på sundhed og miljø.

Forventede output fra NanoMILE:

  • dokumenterede protokoller for syntese, karakterisering og sikkerhedsvurdering af mikro- og nanomaterialer, som kan bruges i forbindelse med standardiseringer og som bygger videre på tidligere forskningsprojekter
  • biblioteker over indsamlet viden om
    • struktur og transformationer, når mikro- og nanomaterialer kommer i kontakt med biologiske systemer
    • mikro- og nanomaterialers relation til toksicitet, økotoksicitet, skæbne og adfærd
  • mekanismestudier og kvantitative beskrivelser af mikro- og nanomatrialers egenskaber, og af deres effekter gennem hele deres livscyklus udtrykt som modifikationer (aldring, samspil med miljøet)
  • ny viden om dosis-respons-forhold, påvirket væv og organer i kroppen, biomarkører samt biodistribution / biopersistens, som kan anvendes til risikovurdering af mikro- og nanomaterialer
  • en ramme for klassificering af mikro- og nanomaterialer i henhold til deres biologiske eller miljømæssige konsekvenser.

Læs mere om NanoMILE og resultaterne på projektets hjemmeside.

Støttet økonomisk af

EU’s 7. rammeprogram

Projektperiode

1.1.2013-28.2.2017

Projektleder

Professor Eugenia (Éva) Valsami-Jones, University of Birmingham, England

Kontakperson

Professor Håkan Wallin, NFA

Samarbejdspartnere

27 forskningsinstitutioner og organisationer fra 11 EU-lande samt USA

 07.06.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her