FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

NANoREG - En fælles europæisk tilgang til regulering af teknisk fremstillede nanomaterialer

Fremstillede nanomaterialer har et stort potentiale både innovativt og økonomisk. Men potentialet for at udnytte disse nanomaterialer er truet, fordi virksomheder og myndigheder har svært ved at forstå / få overblik over de mulige konsekvenser for miljøet og medarbejdernes helbred og sikkerhed.

Der offentliggøres hele tiden ny viden om nanomaterialers helbredsmæssige effekter, men relevansen af denne viden er ofte uklar eller vanskelig tilgængelig for myndighederne. Samtidig vil virksomhederne gerne have nye nanomaterialer ud på markedet hurtigst muligt. Der er derfor behov for en hurtig indsats fra de regulerende myndigheder for at sikre miljøet og medarbejdernes helbred og sikkerhed.

NANoREG vil gennemføre en videnskabelig evaluering af data og testmetoder for fremstillede nanomaterialer, så lovgivere og myndigheder får adgang til den nyeste viden som grundlag for deres regulering af anvendelsen af fremstillede nanomaterialer.

Baseret på spørgsmål og krav fra lovgivere og myndigheder vil NANoREG:

  • levere svar og løsninger baseret på eksisterende data suppleret med ny viden,
  • levere en værktøjskasse med relevante metoder og principper til risikovurdering, beskrivelse, undersøgelser af toksicitet og målinger af eksponeringer af fremstillede nanomaterialer,
  • udvikle nye langsigtede teststrategier som er tilpasset behov i relation til innovation
  • etablere et tæt samarbejde mellem myndighederne, industrien og videnskaben, som fører til en effektiv og praktisk anvendelig risikohåndtering af både teknisk fremstillede nanomaterialer og produkter, som indeholder denne form for nanomaterialer.

Du kan læse mere om NANoREG her på hjemmesiden (se venstremenuen) eller på den officielle NANoREG hjemmeside www.nanoreg.eu. Begge steder er teksten på engelsk.

 26.06.2017
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Dansk Center for Nanosikkerhed

Nanocentrets hjemmeside www.nanosikkerhed.nu

Følg med på centrets egen hjemmeside nanosikkerhed.nu

 

NANoREG Newsletter
NANoREG Newsletter
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her